To skuffede tilhengere av ja-kampanjen går hjem i Edinburgh etter at skottene sa nei til løsrivelse fra Storbritannia. FOTO: RUSSELL CHEYNE/REUTERS/NTB SCANPIX

Starter kampen for økt selvstyre

SKOTTLAND: Tilhengerne av skotsk løsrivelse slikker sårene etter nederlaget og innleder prosessen med å skaffe Skottland økt selvstyre.

I dag har skottenes eget parlament selv ansvaret for blant annet justis-, utdannings- og helsepolitikken.

Men ettersom 1,6 millioner skotter ønsket løsrivelse, har nasjonalistenes langvarige kampanje for økt selvstyre fått solid vind i seilene.

– Det er klart at det blir mer makt til det skotske parlamentet, sier førstelektor Jan Erik Mustad fra Universitetet i Agder til NTB.

Inviterte til samtaler

Fasiten etter folkeavstemningen om skotsk uavhengighet fra Storbritannia ble at 55,3 prosent sa nei, mens 44,7 prosent sa ja. 84,6 prosent av velgerne deltok i avstemningen.

Britenes statsminister David Cameron sier de løftene han ga til skottene før valget, vil bli innfridd. Han gratulerte nasjonalistenes ja-general Alex Salmond med en vel gjennomført kampanje og la til:

– Jeg er svært fornøyd med at han vil være med på samtaler om en utvidelse av selvstyret.

I et felles avisinnlegg før avstemningen varslet de tre sentrale, britiske partilederne at «et nei-resultat vil føre til raskere, tryggere og bedre endringer enn løsrivelse».

– God posisjon

Det er disse forandringene fra sentralt, britisk hold skottene nå venter på. Og Mustad mener nasjonalistene og Alex Salmond har gode kort på hånden.

– Selv om han ikke klarte å nå helt inn, har Salmond gjort en god valgkamp. Det ble 45 prosents oppslutning for et ja til løsrivelse. Det er et svært høyt tall og betyr at Salmond og hans parti SNP er i en god forhandlingsposisjon, sier Storbritannia-eksperten.

Men først skal det forhandles.

– Et viktig område er skatter. Salmond vil presse på for å få gjennomslag for råderett over skatter og pengebruk. Jeg tipper det ender med at kun forsvars- og sikkerhetspolitikken og utenrikspolitikken vil bli styrt fra London, sier Mustad.

Går mot strid

Likevel kommer debatten til å bli vanskelig, og flere politikere fra Camerons konservative parti er kritiske til dagens ordning. De mener den allerede i for stor grad favoriserer Skottland urettmessig økonomisk sammenlignet med andre britiske regioner.

En konservativ parlamentariker advarer mot et «blodbad» hvis regjeringen opprettholder dagens ordning og samtidig gir skottene nye fullmakter og rett til å innkreve egne skatter.

– Hvis Skottland selv skal få avgjøre enkelte skattenivåer så vel som pengebruken, bør også England få det, sier John Redwood, en konservativ parlamentariker.

Han sier skotske parlamentarikere ikke lenger kan få bestemme over engelske skoler eller sykehus uten at det også er motsatt.

Kollektiv lettelse

Både britiske og europeiske toppolitikere og lederne i EUs institusjoner og NATO trakk et lettelsens sukk da det var klart at skottene hadde stemt for å forbli i den britiske unionen.

Men ekspertene tror prosessen i Skottland vil tvinge fram endringer i måten Storbritannia styres på.

– Westminster slipper ikke unna uten å gjøre noe, også i Storbritannia som helhet, sier lektor Hanne Tange ved Aalborg-universitetet.

– Den politiske debatten har selvsagt vært hetest i Skottland, men den har også foregått i resten av det britiske samfunnet. Der sier man i stadig større grad: Vi vil også ha en debatt om vårt politiske system og demokrati, sier hun til nyhetsbyrået Ritzau. (NTB)