Utenriksminister Børge Brende. FOTO: NTB SCANPIX

Står fast på at Assad må gå

SYRIA: Til tross for at Bashar al-Assads regime har forhandlet om nødhjelp og kjemiske våpen, mener utenriksminister Børge Brende (H) fortsatt at Syrias president må bort.

Brende redegjorde for situasjonen i Syria og Sør-Sudan i Stortinget tirsdag. Han understreket at Genève-kommunikeet fra Syria-forhandlinger i 2012 må gjennomføres.

– Det innebærer at partene må bli enige om et overgangsstyre der Assad ikke lengre kan spille en rolle, sa Brende, og la til:

– Erfaring fra tidligere konflikter har lært oss at en bør beholde og reformere fungerende statsinstitusjoner i stedet for å oppløse dem. Men president Bashar al-Assad har mistet legitimitet.

Assad-regimet har imidlertid spilt en sentral rolle både i forhandlingene om å frata Syria alle landets kjemiske våpen og i samtalene de siste dagene om å få nødhjelp inn i byen Homs.

Skjermer Assad

Brende understreket at partene nå har tatt et første skritt i en forhandlingsprosess for å få til en løsning på den snart tre år gamle borgerkrigen.

– Nå er det avgjørende å binde dem til en forpliktende fredsprosess. Det er også viktig at flere deler av opposisjonen, særlig den som befinner seg i Syria, trekkes med i den videre prosessen, sa Brende.

Et sentralt problem i forhandlingene er at Syrias nære allierte Russland ikke deler vestlige lands syn om at Assad må gå.

– Vi skal ikke være naive. Partene står svært langt fra hverandre. Det er en reell fare for at borgerkrigen vil bli langvarig, understreket utenriksministeren, og la til:

– Regimet har avvist alle krav om at president Bashar al-Assad må gå; for opposisjonen er det utenkelig at han kan ha en rolle i fremtidens Syria.

Humanitær krise

Brende brukte også mye tid i redegjørelsen til å snakke om Syrias humanitære problemer. Norge er den sjette største humanitære giveren til Syria og bidrar blant annet til å transportere kjemiske stridsmidler ut av landet, understreket utenriksministeren.

– 9,3 millioner syrere har behov for humanitær hjelp. Halvparten av dem er barn. 6,5 millioner mennesker er på flukt i eget land. Nesten 2,5 millioner mennesker er registrert som flyktninger i nabolandene, sa Brende.

Han pekte på at FN bare har fått inn omkring en tredel av sin siste anmodning om totalt 39 milliarder kroner i nødhjelp til Syria.

Brende forklarte også at han diskuterte muligheten for å få til en bindende resolusjon om humanitær tilgang i FNs sikkerhetsråd med Russlands utenriksminister Sergej Lavrov nylig.

Det var bred oppslutning i Stortinget om utenriksministerens redegjørelse. (NTB)