Russlands statsminister Dmitrij Medvedev (t.v.) og president Vladimir Putin i samtale. Russerne stopper nå impoerten av en rekke varer fra bl.a. EU og USA. De sier også stopp til norsk fisk og ost. FOTO: ALEXEJ DRUZHININ/REUTERS/NTB SCANPIX

Stanser import av norsk ost og fisk

SANKSJONER: Russland stanser all import av fisk og ost fra Norge. Importforbudet skal vare i ett år.

– Russland innfører fullstendig stopp i import av storfekjøtt, svinekjøtt, frukt, grønnsaker, fjærfekjøtt, fisk, ost, melk og andre melkeprodukter fra EU, USA, Australia, Canada og Norge, sier Russlands statsminister Dmitrij Medvedev.

Forbudet trer i kraft umiddelbart og vil vare i ett år, ifølge statsministeren.

EU-kommisjonen skriver i en uttalelse at de forbeholder seg retten til å «ta grep» når de har gått igjennom de russiske tiltakene.

Viktig marked

Russland er det største og viktigste eksportmarkedet for norsk sjømat, ifølge Nærings- og fiskeridepartementet. Norge eksporterer laks, ørret, torsk, makrell og sild til Russland.

De russiske sanksjonene ga seg umiddelbart utslag på Oslo Børs. Marine Harvest gikk til topps på omsetningslisten, og fikk et kraftig kursfall. SalMar ble også handlet mye og også her falt aksjekursen.

Norge eksporterer også noe ost, deriblant rundt 100 tonn av smøreosten Snøfrisk i året, til Russland, skriver Dagbladet.

Kompenserer

Av de rammede landene er det Ukraina Russland importerer mest mat fra. I 2013 importerte Russland matvarer til en verdi av 12,5 milliarder kroner fra Ukraina.

Etter Ukraina er det Tyskland, USA, Nederland, og Frankrike som rammes hardest av importforbudet.

Fra EU importerer Russland ost for 8,1 milliarder kroner, svinekjøtt for 8 milliarder kroner og alkohol for 5,6 milliarder kroner. Det importeres også mye epler, druer og annen mat fra EU til Russland.

Russlands landbruksminister Nikolai Fjodorov sier Russland vil kompensere ved å importere mer kjøtt fra Brasil og mer ost fra New Zealand.

Fjodorov hadde torsdag samtaler med Kasakhstan og Hviterussland. De skal ifølge landbruksministeren ha blitt enige om tiltak for å forhindre at vestlige varer snikimporteres igjennom de to landene.

– Har ikke forstått

Da statsminister Medvedev annonserte hvilke varer som skal stanses, kalte han sanksjoner «en blindvei».

– I lang tid har vårt land drøyd med å svare på de såkalte sanksjonene, som enkelte myndigheter har nedlagt i forholdet til Russland. Vi har til det siste håpet at våre utenlandske kollegaer skulle forstå at sanksjoner er en blindvei og ikke hjelper noen, sier han ifølge Nord 24s oversettelse av talen.

– Situasjonen har blitt sånn at vi ser oss nødt til å svare på disse tiltakene, fortsetter Medvedev.

Ifølge jussprofessor Peter Ørebech ved Norges fiskerihøgskole ved Universitetet i Tromsø, kan Norge og andre land klage Russlands sanksjoner inn for Verdens handelsorganisasjon (WHO).

– Man kan tollregulere importen, men ikke forby noen varer, sier han til  NRK.

Forbyr flygninger

Medvedev sier Russland også vil forby ukrainske flyselskaper å fly over landet. Han truer samtidig med å innføre samme forbud for amerikanske og europeiske flyselskaper.

Et slikt forbud vil særlig ramme flyginger til Asia, og vil øke kostnadene betraktelig for flyselskaper som i dag flyr over Russland.

EU og USAs økonomiske sanksjoner mot Russland har blant annet ført til at det russiske lavprisselskapet Dobrolyot har stanset alle sine flyginger. Årsaken er at flyselskapet ikke hadde råd til å fortsette, etter å ha mistet flere kontrakter med europeiske partnere.

Russiske motsanksjoner

Forbudene kommer som svar på landenes sanksjoner mot Russland på grunn av situasjonen i Ukraina. Forrige uke trappet EU opp sine sanksjoner, blant annet ved å stanse eksport av rør og utstyr til russiske oljeselskaper og all eksport av våpen på unionens våpenliste.

Fram til denne siste sanksjonsrunden, har EUs sanksjoner mot Russland kun rettet seg mot selskaper og enkeltpersoner som har vært involvert i Ukraina-konflikten.

 

– Laksestopp vil ramme russisk industri

Hvis norsk sjømat blir nektet adgang til Russland, vil russisk foredlingsindustri lide. Derfor er det usikkert om norsk laks vil bli stoppet, mener analytikere.

Markus Weisser

– Russlands foredlingsindustri behandler mye laks fra Norge. Næringen vil lide av en laksestopp, sier analytiker Alexander Aukner i DNB Markets til NTB.

– Russiske myndigheter har sagt at importforbudet ikke skal skade landets industri. Hva som blir de endelige konsekvensene for norsk sjømat, mener jeg derfor ikke er skrevet i sten, fortsetter Aukner.

Fiskeaksjene stupte

Også senioranalytiker Kolbjørn Giskeødegaard i Nordea Markets mener det er for tidlig å fastslå hva et importforbud innebærer – og hvor lenge en laksestopp vil vare.

– Russland har en betydelig foredlingsindustri. Den vil bli rammet. Vi må også huske at et importforbud vil ramme russiske konsumenter. Russerne liker norsk laks, sier han til NTB.

Russland varsler et importforbud som gjelder frukt, grønnsaker, kjøtt, fisk og melkeprodukter fra Norge, USA, EU, Australia og Canada. Russlands statsminister Dmitrij Medvedev varsler at forbudet trer i kraft umiddelbart og vil vare i ett år.

Selv om norske myndigheter fortsatt ikke har bekreftet at de har mottatt en offisiell meddelelse fra Russland om importforbudet, stupte fiskeaksjene på Oslo Børs torsdag:

– Det er sjelden man ser en så stor nedgang, sier Aukner.

Lavere laksepriser

Hvis norsk laks, samt laks fra andre sanksjonsrammede land, blir nektet adgang til det russiske markedet, forventer analytikerne at lakseprisen faller.

Det russiske importforbudet kommer på et særdeles dårlig tidspunkt for den norske laksenæringen fordi store volum laks skal slaktes på kort tid.

Samtidig påpeker analytikerne at næringen er flink til å omstille og rette seg mot andre markeder, og at en prisnedgang trolig vil bli kortvarig.

– Norsk laksenæring var utestengt fra det russiske markedet i 2006. Da ble det innført et system med godkjente importører av laks til Russland. Innen 2007 var man på samme eksportnivå som før, sier Giskeødegaard.

Silden rammes hardest

For å dekke russiske konsumenters behov, kan Russland øke importen av frossen laks fra Chile.

– Hvis Chile øker eksporten til Russland kraftig, vil det bli etterspørsel i laksemarkedene Chile dekker i dag. Norsk laks kan da bli solgt i disse markedene, sier Giskeødegaard.

Den samlede eksportverdien av norsk sjømat til Russland er på rundt 6,5 milliarder kroner i året, og av dette står laks for 4,2 milliarder. Et importforbud rammer i all hovedsak laks, men også sild og makrell.

– Laksen får mest oppmerksomhet, men et importforbud vil ramme sildenæringen hardest, sier Giskeødegaard.

– Norsk sild har tre hovedmarkeder; Russland, Ukraina og Nigeria. Etter at det brøt ut uro i Ukraina, har eksporten av norsk sild til landet nærmest stoppet opp. Hvis Russland nå stopper norsk sild, vil næringen lide, sier Kolbjørn Giskeødegaard. (NTB)

 

Fiskerinæringen forbereder seg på sanksjoner

Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening (FHL) forbereder seg på at norsk eksport av sjømat til Russland blir gjenstand for sanksjoner.

– Vi hører nyhetene som alle andre, men har så langt ikke fått noen liste over produkter som eventuelt blir utestengt. Vi har tett kontakt med Næringsdepartementet, men har altså ikke tilstrekkelig informasjon til å si noe konkret om konsekvensene, sier kommunikasjonsdirektør Are Kvistad til NTB.

Landbruks- og matdepartementet opplyser til NTB at eksporten av ost til Russland i 2013 var på 650 tonn, til en verdi av 25 millioner kroner. For andre berørte landbruksvarer oppgis eksporten å være marginal. Dette er områder som melk, kjøtt og frukt.

Kvistad legger til at restriksjoner på denne handelen ikke er noe nytt, det har næringslivet levd med i mange år.

Det er i dag slik at russiske veterinærmyndigheter må godkjenne hvert enkelt fiskebruk som skal selge til Russland. Det er et begrenset antall bedrifter som er involvert i eksport over grensen.

Begrepet sjømat rommer for det alt vesentlige laks, men også sild og makrell. Den samlede eksportverdien før eventuelle sanksjoner trår i kraft er på rundt 6,5 milliarder kroner i året. Av dette står laks for 4,8 milliarder. (NTB)

 

Mener Russland ikke kan stanse import av norske varer

Norge kan protestere på Russlands importforbud, og i ytterste konsekvens kan Russland miste medlemskapet sitt i Verdens handelsorganisasjon, mener jussprofessor Peter Ørebech.

– Man kan tollregulere importen, men ikke forby noen varer, sier professor i juss Peter Ørebech ved Norges fiskerihøgskole ved Universitetet i Tromsø til NRK.

Russlands statsminister Dmitrij Medvedev opplyste torsdag at Russland stanser importen av norsk frukt, grønnsaker, kjøtt, fisk og melkeprodukter fra blant annet EU, USA og Norge. Importforbudet trer i kraft umiddelbart og skal vare i ett år.

– Dette er en sak som kan høre til under Verdens handelsorganisasjon. Russland er blitt medlem, og Norge har vært det lenge. Grunnvilkårene for handel mellom land er at alle skal behandles likt. I tillegg er det regler om forbud mot etablering av importforbud, sier Ørbech.

Ifølge jussprofessoren har Norge anledning til å protestere mot importforbudet. Om domstolsorganet i Verdens handelsorganisasjon finner forbudet ulovlig og Russland nekter å oppheve det, kan Russland miste sitt medlemskap, mener professoren.

Forbudet kommer som svar på blant andre Norges sanksjoner mot Russland på grunn av situasjonen i Ukraina. (NTB)

 

Putins popularitet til værs

Det er seks år siden sist Russlands president Vladimir Putin var så populær blant befolkningen. 87 prosent syns han gjør en god jobb.

Før annekteringen av Krim-halvøya mente bare 65 prosent av befolkningen at Putin gjorde en god jobb som president.

Meningsmålingen er utført av det uavhengige forskningssenteret Levada. Den økte populariteten kommer i en tid der forholdet til Ukraina, EU og USA er svært anspent.

Putins beste notering i slike undersøkelser er bare ett prosentpoeng høyere. Den målingen ble gjort i august 2008, da Russland kjempet en kortvarig krig med nabolandet Georgia.

Av de spurte mener 66 prosent at «Russland er på riktig spor», mens 19 prosent mener det ikke er tilfellet. (NTB)