En kvinne bærer en tallerken med mat på et serveringssted i Los Angeles vest i USA. Stadig flere amerikanere mangler penger til å kjøpe seg nok mat, viser tall fra regjeringen i Washington. ILLUSTRASJONSFOTO: LUCY NICHOLSON/REUTERS/NTB SCANIX

Stadig flere mangler penger til mat

Stadig flere amerikanere mangler penger til å kjøpe seg nok mat. I løpet av fjoråret økte tallet på ofre for denne nøden med 800.000, viser en ny rapport.

WASHINGTON: I juni steg tallet på mottakere av matkuponger til 46,7 millioner, en økning på 173.000 i løpet av bare én måned. Ifølge USAs jordbruksdepartement sliter 5,5 prosent av befolkningen, det vil si nesten 17 millioner mennesker, med «svært lav matsikkerhet».

Maten blir stadig dyrere, både i USA og andre land. Ifølge FNs organisasjon for mat og jordbruk FAO må det en samordnet global aksjon til for å få kontroll over prisveksten hvis man skal unngå en ny global matkrise lik den verden opplevde for fem år siden.

 

Støtte

Men for fattige amerikanere er hva som kan skje om fem år, mindre interessant enn hvordan de skal skaffe seg mat i dag og i morgen. Omkostningene ved å gi offentlig støtte til å sikre de fattige mat er også blitt et tema i presidentvalgkampen.

Republikanerne vil kutte hardt i utdelingen av matkuponger så vel som i syketrygden, for å få ned underskuddet på statsbudsjettet. Demokratene sier Mitt Romney og hans partifeller går for langt i sine krav om nedskjæringer.

– Problemene med dårlig matsikkerhet er størst i sørstatene, i indre byområder over hele landet, for eneforsørgere og i svarte eller spanskættede husholdninger, skriver nyhetsbyrået Reuters. Omfanget varierer sterkt mellom USAs 50 delstater.

 

Sliter

I nabostatene Mississippi og Arkansas sør i landet sliter 19,2 prosent av befolkningen med lav matsikkerhet. I North Dakota i nord ligger tallet på forholdsvis lave 7,8 prosent, går det fram av tallene fra jordbruksdepartementet i Washington.

For USA som helhet sies 16,4 prosent av innbyggerne å ha for dårlig matsikkerhet. Dette tallet er nesten uendret siden 2008, da det nådde sitt høyeste nivå siden departementet begynte å føre statistikk over utviklingen på dette området i 1995.

Nesten alle myndighetene har snakket med om situasjonen, sier de spiser mindre enn før fordi de har lite penger, og mange hopper ofte over et måltid. Omtrent halvparten forteller at de har gått ned i vekt fordi de ikke har nok å spise. (NTB)