Separatister møter kamp i EU

EUROPA: Separatistene i Catalonia inspireres av nasjonalistene i Skottland. Men veien til å bli selvstendige land i EU er lang.

De er ulike på mange måter, men har samme mål: Å bli uavhengige fra moderlandet, men forbli medlemmer av EU. Men her møter separatistene i Skottland og i den spanske regionen Catalonia også samme motstand: De kan ikke regne med å bli automatisk medlemmer av EU om de blir selvstendige, advares det nå fra flere hold.

Det er klart for innspurt i debatten om selvstendighet i Skottland etter at Det skotske nasjonalistpartiet denne uka lanserte sitt neste 700 sider lange dokument som partiet mener skal danne grunnlaget for et uavhengig Skottland. Skottene skal ha folkeavstemning i september neste år.

Krefter som ønsker selvstendighet er til stede i flere land i Europa, og prosessen i Skottland blir fulgt med argusøyne lenger sør i Europa. Innen året er omme regner separatistbevegelsen i Catalonia i Spania også å komme med en dato for folkeavstemning neste år.

 

Symboleffekt

- Skottlands folkeavstemning vil ha kjempestor symboleffekt overfor separatistbevegelser ellers i Europa, særlig i Catalonia, sier postdoktor Øivind Bratberg ved Universitetet i Oslo.

Han er ekspert på britisk politikk, og har også europeisk integrasjon som forskningsfelt.

- Avstemningen i Skottland vil vise at det praktisk lar seg gjøre å forsøke å bli selvstendig. Og dette kan gå begge veier: dersom skottene sier nei, vil det kanskje legge en demper på pådriverne for selvstendighet for Catalonia, sier Bratberg.

Det er nemlig én stor forskjell på situasjonen for de to: mens Skottland har fått den britiske regjeringen med på en folkeavstemning, og statsminister David Cameron har lovet at man skal respektere resultatet av den, har den spanske regjeringen med statsminister Mariano Rajoy i spissen ikke gått med på noe slikt.

Tvert imot sendte statsminister Rajoy et tydelig signal til Skottland, og dermed også Catalonia, denne uka: Skottland kan ikke regne med automatisk å bli medlem av EU dersom det blir et selvstendig land, sa Rajoy, etter at skottene hadde lansert sin plan. Han sier han også regner med en tilsvarende holdning fra Storbritannias statsminister David Cameron overfor et eventuelt frigjøringsforsøk fra Catalonia.

For mens nasjonalistene i Skottland ønsker seg ut av Storbritannia, ønsker de fortsatt medlemskap i EU på selvstendig basis. Dette er også noe Catalonia vil dersom det en gang i fjern framtid skulle bli selvstendig.

Men det er høyst uklart om dette vil skje.

- Dette er interessant, for det er ingen presedens i EU for hva man gjør om et medlemsland splittes opp. Man har ikke prøvd det ut før, sier Øivind Bratberg.

 

Går opp sporet

Mens de skotske nasjonalistene sier Skottland vil forhandle seg fram til en medlemsavtale «innenfra», altså ved å fortsette som medlemmer i EU selv om det eventuelt har trådt ut av Storbritannia, tolker andre det annerledes:

EU-kommisjonens president José Manuel Barroso har sagt at en region av et medlemsland som blir selvstendig må søke om å bli medlem, slik andre land utenfor må. Dette er også oppfatningen blant dem som ønsker å beholde unionen Storbritannia som den er.

Medlemslandene har mulighet til å stanse opptaket av et nytt medlemsland, og statsminister Rajoys advarsel til Skottland blir først og fremst sett på som et signal til separatistene Catalonia om at det ikke skal bli en enkel kamp for dem heller. Også andre deler av Europa har separatistbevegelser som ønsker uavhengighet, som Flandern i Belgia og også Baskerland i Spania.

- Skottland går opp sporet for hva Catalonia og Baskerland kan gjøre, og særlig høyresiden i Spania vil vise at dette ikke er noen smertefri prosess, sier Bratberg.

Men nettopp en myk overgang som EU-medlem er viktig for Skottlands nasjonalister å selge inn overfor skottene før de skal stemme om selvstendighet. Slik det ser ut i dag ønsker flertallet å si nei til selvstendighet.

- Skottland er allerede en del av EU, og det er ingenting i EUs avtaleverk som tilsier at et eksisterende territorium i EU skal sparkes ut, eller at innbyggernes rettigheter der skal fjernes, sier en talsmann for Det skotske nasjonalistpartiet til The Guardian.

De som vil beholde unionen trykker derimot uttalelsene fra Rajoy til sitt bryst.

- Vi vet nå hva den spanske regjeringen mener om vi stemmer for uavhengighet. Dette har skapt enda mer usikkerhet, sier Alistair Darling, leder for kampanjen som sier nei til uavhengighet.

 

Fjern drøm

Det kan virke paradoksalt at separatistene ønsker seg ut av moderlandet, men inn i den overnasjonale organisasjonen EU.

- For Skottland handler dette om den tryggheten som ligger i å være medlem av EU dersom man skal seile alene på det store havet - både når det gjelder økonomi og tilgang på markeder, men også om sikkerhetspolitisk stabilitet. Det er veldig tydelig at Europa er viktig for Skottland, sier Bratberg.

- For Catalonia gjelder det nesten i enda sterkere grad: Det ligger i hjertet av Europa, det er naturlig å være tett integrert, regionen vil trenge en trygg økonomisk ramme rundt, sier Bratberg.

Målinger har vist at omtrent halvparten kunne tenke seg selvstendighet i Catalonia, regionen byen Barcelona ligger i. Men likevel er dette svært langt unna, slik det ser ut i dag.

- Baskerland er enda et steg lenger bak. Men logikken og forhåpningene er de samme i disse områdene, sier Bratberg.

asne.gullikstad@dagsavisen.no