En arbeider jobber på et anllegg for lagring av gass vest i Ukraina. Russland sender nå mindre gass til Ukraina. FOTO: REUTERS/NTB SCANPIX

Russland stopper gassen til Ukraina

AVTALER: Russland har begrenset leveransene av gass til Ukraina fra mandag morgen.

Gassleveransene til Ukraina er stoppet. Bare gassmengdene til Europa passerer rørledningene i Ukraina, melder ukrainske myndigheter.

– Gassleveransene til Ukraina er blitt redusert til null. Den mengden som sendes, er bare i transitt til europeiske stater, sa Ukrainas energiminister Jurij Prodan mandag på et møte i regjeringen.

 

Siste frist

Europa frykter forsyningstrøbbel etter at Russland skal ha begrenset gassleveransene til Ukraina.

– Volumene til Ukraina ble begrenset fra klokken 8 mandag, slik det var avtalt, sier en anonym kilde i det russiske selskapet Gazprom.

Mandag morgen var Russlands frist til Ukraina. En del av milliardgjelden fra tidligere gasskjøp skulle innfris. Da fristen utløp, innførte Gazprom forhåndsbetaling.

Russerne velger også å starte en voldgiftssak mot Ukraina i Stockholm for å få krevd inn hele gjelden som russerne sier beløper seg til rundt 25 milliarder kroner.

 

Skal sendes videre

EU har fryktet denne situasjonen. Flere av Unionens land er avhengige av gass fra Russland, og mye av den kommer via ukrainske rørledninger. Gazprom sier imidlertid at selskapet vil fortsette å sende gassforsyninger det er kontrakt på til europeiske forbrukere.

Gazprom forventer at Ukraina sender gassleveransene videre, men varsler like fullt Europa om at forsyningene kan bli begrenset dersom ukrainerne «tapper».

EU har prøvd å mekle mellom Moskva og Kiev, men søndag kveld ble det klart at et kompromissforslag om både gammel gjeld og pris på nye leveranser var forkastet.EU-kommisjonen understreket likevel at den var «overbevist» om at det er mulig å komme fram til en løsning.

 

Politisk våpen

Ledelsen i Kiev anklager Russland for å bruke gassprisen som politisk våpen. Da Ukrainas daværende president Viktor Janukovitsj sa nei til en samarbeidsavtale med EU, senket russerne gassprisen betraktelig. Da Janukovitsj ble avsatt, hevet de den igjen.

Også ukrainerne sier de vil til Stockholm for å løse striden som en voldgiftssak.Samtidig gjør situasjonen i Øst-Ukraina alt av forhandlinger mellom Kiev og Moskva vanskelige. Russland har annektert ukrainske Krim, og ukrainerne sier Russland nå støtter prorussiske separatister øst i landet.

Gammel strid

Da Russland og Ukraina kranglet om gassen i 2009, stengte russerne av og skapte store problemer i Europa. Denne gangen har EU-landene større gasslagre å tære på i sommermåneder som gir mindre forbruk, men avhengigheten av russisk gass har fått fart i europeernes arbeid med å spre energiforsyningene sine.Norge er EUs nest viktigste leverandør, og Unionen vil bygge på samarbeidet med «pålitelige partnere». EU-kommisjonen har satt i gang arbeid med en plan for å minske energiavhengigheten utenfra og gjøre Europa mer selvforsynt.