Putin anklager USA for destabilisering på Balkan

Mens Serbia forbereder en heltemottakelse for Russlands president Vladimir Putin, anklager Putin USA og Vesten for å destabilisere Balkan.

I et intervju med to serbiske aviser kaller Putin utvidelsen av NATO til flere land på B alkan for ekspansjonistisk og destabiliserende, og han sier at USA og flere vestlige land tar sikte på dominans i det som tidligere var Jugoslavia.

Putin kommer torsdag for fjerde gang siden 2001 på statsbesøk til Serbia. Til ære for Putin er en fontene i Beograd opplyst i fargene til de russiske og serbiske flaggene, og plassen foran byens store ortodokse kirke er i all hast asfaltert i påvente av hans besøk.

Serbia har opprettholdt nære forbindelser til sin tradisjonelle slaviske allierte til tross for at landet også søker medlemskap i EU. Serbia har imidlertid gjort det klart at de ikke søker medlemskap i NATO, og de støtter ikke sanksjonene mot Russland på grunn av Ukraina.

Flere NATO-medlemmer

Trass i sterk russisk motstand ble Montenegro i 2017 medlem av NATO, mens Makedonia forsøker å løse konflikten om landets navn med Hellas slik at også de kan søke om NATO-medlemskap. Også Bosnia tar sikte på å bli med i NATO, mens totalt fire av Serbias naboland er med i forsvarsalliansen.

– Montenegro ble i 2017 dratt inn i NATO til tross for at halvparten av befolkningen ikke ønsket det. De turde ikke holde en relevant folkeavstemning, og som et resultat av det gjennomlever landet nå manglende politisk stabilitet, sa Putin i intervjuet.

Russiske agenter anklaget

To russiske militære etterretningsagenter er i Montenegro anklaget for å ha forsøkt å få i stand et kupp i landet for å hindre det i å slutte seg til NATO.

Putin sa også at hele prosessen med navnebytte, grunnlovsendringer og «revisjon av landets identitet» er lansert med sikte på å få landet inn i NATO.

Han hevdet at mens Vesten fører en feilaktig politikk på Balkan, «kjenner og forstår Russland hvor komplekse forholdene er og regionens historie».

Historiske bånd

Putin sa at Russland alltid har sett på Balkan som et område der det er rom for konstruktivt samarbeid.

– Så Russland har mange venner her i dag, og den strategiske partneren Serbia har en spesiell plass, sier Putin.

De historisk sterke båndene mellom Russland og Serbia er i det siste gjenopplivet etter at Putin trappet opp innsatsen for å gjenopprette den russiske innflytelsen i tidligere kommunistiske land i Øst-Europa.

I tillegg til Serbia har det serbisk-ortodokse mindretallet i Bosnia og det serbisk-ortodokse flertallet i Makedonia følt en historisk nærhet til det slaviske og ortodokse Russland. Katolske Kroatia og Slovenia og muslimene i Bosnia og Kosovo ønsker derimot tilnærming til Vesten.

(NTB)