Protester mot nye strenge abortlover over hele USA

Over hele USA ble det tirsdag arrangert protester mot de nye strenge abortlovene som er vedtatt i flere delstater.

Demonstranter samlet seg både i Washington og andre storbyer. Arrangørene hadde på forhånd varslet at folk kom til å fylle gatene i alle landets 50 delstater samt Puerto Rico.

Utenfor Høyesterett i Washington stilte folk opp med plakater som «Mitt raseri får ikke plass på denne plakaten» og «Abort er en helsetjeneste».

Debatten om de nye abortlovene som er vedtatt i delstater som Alabama, Mississippi, Georgia, Ohio og Kentucky er nå i ferd med å ta seg opp. Kritikere mener at lovgivingen er i strid med en høyesterettsdom fra 1973 der det ble fastslått av abort var lov i hele USA.

Flere av de nye abortlovene er allerede blitt klaget inn for amerikanske domstoler, og sakene kan komme til å bli anket helt til høyesterett.

Selv om de aktuelle delstatene ikke har lagt ned forbud mot abort, så er restriksjonene blitt så strenge at kvinner risikerer å ikke vite at de er gravide før det er for sent å ta abort.

Alabama er den delstaten som har gått aller lengst. Der er abort kun tillatt hvis det er fare for mors liv. Leger som utfører inngrepet, risikerer å bli dømt til 99 års fengsel.