– Planeten er i alvorlig fare nå

Havet stiger raskere enn man tidligere har trodd, og 2,5 ganger raskere enn i perioden 1900 til 1990, ifølge en havrapport spekket med dystre utsikter.

Av: Åsne Gullikstad og NTB

– Planeten er i alvorlig fare akkurat nå, og lider under mange belastninger fra flere kanter, og det er vår skyld.

Det sier Jean-Pierre Gattuso, en av forfatterne bak FNs klimapanels (IPPC) nye spesialrapport om hvordan klimaendringene påvirker verdens hav og isdekte områder, ifølge BBC.

Essensen er denne: Isen smelter fortere, havet stiger raskere, ekstremvær rammer oftere, og det vil koste enorme summer å beskytte storbyer mot vannmassene.

Ubeboelig

Isen smelter og mister masse, og sammen med utvidelsen av et varmere hav fører det til at havnivået stiger.

Mens havnivået globalt har steget rundt 15 centimeter i løpet av forrige århundre, skjer det nå mer enn dobbelt så raskt: 3.6 millimeter per år – og det akselererer.

Dette betyr at havnivået kan stige mellom 30 og 60 centimeter innen 2100 selv dersom vi klarer å redusere klimautslippene kraftig og den globale oppvarmingen begrenses til godt under 2 grader.

Dersom klimautslippene fortsetter å øke kraftig, vil havet stige mellom 60 og 110 centimeter innen 2100.

For første gang sier det internasjonale klimapanelet at enkelte øystater sannsynligvis vil bli ubeboelige.

Permafrost smelter

Totalt 6.981 vitenskapelige artikler ligger til grunn for rapporten, som ble publisert onsdag.

Dette er noen av de andre hovedfunnene i rapporten:

* Fra 2006 til 2015 har issmelting fra Grønland, Antarktis og verdens isbreer akselerert. Nå smelter 650 milliarder tonn is per år.

SMELTER: Havnivåstigningen forårsakes først og fremst av at isen på Grønland og Antarktis smelter. Her fra Grønland.  FOTO: NTB SCANPIX

* I de arktiske områdene er snødekket i juni måned mer enn halvert siden 1967, en nedgang på nesten 2,5 millioner kvadratkilometer.

* I Arktis har havisen i september hatt en nedgang på nesten 13 prosent per tiår siden 1979. Årets nivå er det nest laveste som noen gang er registrert. Hvis utslippene fortsetter som i dag, vil det ved slutten av århundret være 10–35 prosents risiko hvert år for at havisen vil være fullstendig borte i september.

* Sjødyrbestanden vil trolig minke med 15 prosent, og fiske ventes å avta med 21–24 prosent i løpet av dette århundret på grunn av klimaendringer.

* Temperaturen i områdene med permafrost har økt til rekordhøye nivåer fra 1980-tallet og fram til i dag. Permafrosten kommer høyst sannsynlig til å være utsatt for en omfattende tining i løpet av dette århundret, fastslår klimapanelet.

* Mange av verdens største kystbyer og små øystater vil i 2050 oppleve ekstremvær hvert eneste år.

Byer under vann?

Store millionbyer over hele verden er i høyrisikosonen dersom utslippene fortsetter slik som i dag. Blant dem er New York, Shanghai, London, Buenos Aires og Jakarta.

EKSTREMT UTSATT: New York er blant millionbyene som er ekstremt utsatt. FOTO: NTB SCANPIX

New York er blant millionbyene som er ekstremt utsatt. Foto: NTB scanpix

– Det vi ser nå er en varig forandring uten sidestykke, sier professor Debra Roberts.

Men kraftige kutt i utslippene kan hindre de verste scenarioene, tror forskerne. Det krever umiddelbar handling. IPPCs rapport i fjor krevde 45 prosent reduksjon innen 2030.

– Hvis vi kutter utslippene kraftig, vil konsekvensene for mennesker og dyr fortsatt være utfordrende, men potensielt mer håndterbart for de mest sårbare, sier Hoesung Lee, lederen av IPPC.

Se Greta Thunbergs tale i FN: - Hvordan våger dere!