Pablo Escobars flodhester skaper miljøproblemer i Colombia

Flodhestene til den avdøde narkobaronen Pablo Escobar fortsetter å formere seg i Colombia. Det setter landets økosystem på prøve.

Av Sverre Bjørstad Graff - ABC Nyheter

Flodhestene hører naturlig hjemme i Afrika, men en liten koloni av det afrikanske pattedyret har de siste tiårene etablert seg i Colombia i Sør-Amerika. Det skyldes at den beryktede kokainsjefen Pablo Escobar brukte deler av sin enorme formue på å bygge opp en privat dyrehage med hundrevis av eksotiske dyr på sin gård Villa Napoles. Blant dyrene var elefanter, neshorn, sjiraffer – samt fire flodhester importert fra Afrika.

Da Escobar ble skutt og drept i 1993, ble de fleste dyrene tatt hånd om av myndighetene. Men flodhestene fikk stort sett være i fred og vandre fritt på Escobars gamle gård. Noen av dem valgte imidlertid å stikke av etter hvert og har fått etterkommere som dukker stadig oftere opp andre steder i landet.

Les også: Trump brukte Air Force One og «beistet» for å sanke stemmer. Så oppdaget folk bildejuks

Ifølge det populærvitenskapelige magasinet Smithsonian Magazine er den samlede flodhestpopulasjonen i landet nå trolig på mellom 65 og 80 individer.

Det utgjør en stadig økende trussel mot Colombias økosystem, og da særlig det marine.

Flodhestmøkk fører til algeoppblomstring

Forskere ved Universitetet i California, i amerikanske San Diego, har nå avsluttet en to år lang studie der de har tatt vannprøver fra 14 mindre innsjøer i nærheten av Villa Napoles.

De fant at forekomsten av blågrønnbakterier, også kalt blågrønnalger, var mer fremtredende i innsjøer med flodhester, trolig på grunn av store mengder avføring fra det afrikanske pattedyret.

Det kan føre til eutrofiering, altså en overgjødsling der alger og andre organismer med høy biomasseproduksjon vil kunne oppblomstre, som igjen kan føre til stort oksygenforbruk og anaerobe forhold i bunnen av vannet.

Ifølge forskerne var oksygenforbruket i flere innsjøer målt til å være lavere enn det fisk klarer å takle.

– Det kan gjøre det vanskeligere å overleve for planter og dyr som har tilpasset seg økosystemer uten det store pattedyret, sier Jessica Leigh Hester til nettstedet Atlas Obscura.

Les også: Escobars flodhester lever godt i Colombia

Frykter flere tusen flodhester

Jonathan Shurin, biolog ved Universitetet i California, sier til National Geographic at funnene foreløpig ikke er alarmerende, men at det kan endre seg dersom flodhestpopulasjonen får lov til å formere seg videre.

– Dersom den formerer seg fritt, risikerer vi tusenvis av flodhester i løpet av de neste par tiårene, sier han.

Les også: – De tok meg godt imot. De drepte meg jo ikke

Spørsmålet er hvordan det potensielle framtidige problemet best kan håndteres eller unngås. Ifølge Shurin er de mest aktuelle løsningene å få flodhestene sterilisert, fanget og flyttet eller avlivet.

Han håper imidlertid å unngå å avlive flodhestene, ettersom folk har blitt glad i dem, og de har vist seg viktige for turismen. Samtidig mener han det er viktig å ta en avgjørelse før antallet i populasjonen skyter i været.

– Vår studie peker på at det haster å bestemme seg for hva vi skal gjøre med dem. Det store spørsmålet er hva.

Les også: Pablo Escobars enorme herskapshus jevnet med jorden

Les også: I 1822 fløy denne storken til Tyskland - og ga svaret på et stort mysterium

Saken ble først publisert hos ABC Nyheter