Syriske opprørere diskuterer strategi i Aleppo. Etter FN-kritikken har de nå fått interne regler mot tortur og drap av fanger.

Opprørere får forbud mot tortur

Opprørerne i Den frie syriske hær har nå laget regler som forbyr tortur og drap på fanger.

De nye reglene er laget etter at FN-eksperter kritiserte opprørshæren for menneskerettighetsbrudd. De er offentliggjort via en video som er lagt ut på internett. Der leser en opprørskommandant opp det som kalles et nytt «internt charter».

Den frie syriske hær legger også ned forbud mot at medlemmer blir med i politiske og religiøse grupperinger og stiller krav om at de ikke engasjerer seg politisk i et Syria der president Bashar al-Assads regime er erstattet med et nytt styre.

Soldater i Den frie syriske hær må rette seg etter prinsipper i folkeretten som forbyr skade på sivile, samt tortur og drap på motstandere som er tatt til fange, fremholder oberst Qassem Saadeldin i videoen.

I en rapport som ble offentliggjort forrige uke skriver FN-granskerne at opprørerne har begått krigsforbrytelser, deriblant likvideringer, selv om omfanget skal være mindre enn blant regimets soldater og regjeringsvennlig milits.