Saudi-Arabia har godtatt å redusere sin oljeproduksjonen med 486.000 fat per dag. Her representert ved energiminister Khalid al-Falih.

OPEC-land enige om produksjonskutt

OPEC har for første gang på åtte år blitt enig om en konkret avtale om å kutte oljeproduksjonen.

Qatars energiminister Mohammed bin Saleh al-Sada opplyste om kuttene etter at OPEC-landene onsdag var samlet til møte i Østerrikes hovedstad Wien. Samtidig har Russland godtatt å senke sin produksjon med 300.000 fat per dag.

OPECs oljeproduksjon skal kuttes med 1,2 millioner fat til 32,5 millioner fat per dag fra årsskiftet. Målet er å løfte oljeprisen, som bykset opp 4 dollar etter at møteresultatet ble kjent.

Forrige gang OPEC ble enige om å kutte den daglige oljeproduksjonen, var i 2008. Strid mellom rivalene Saudi-Arabia og Iran har inntil nå gjort det vanskelig for kartellet å bli enige om forpliktende avtaler om å senke oljeproduksjonen.

I Wien godtok Saudi-Arabia at Iran får unntak fra produksjonskuttene, ifølge nyhetsbyrået Reuters. Iranerne fikk i stedet aksept for en liten økning i sin produksjon.

Lien gleder seg

Etter en kraftig oljeprisoppgang etter at enigheten onsdag ble kjent, lå prisen på nordsjøolje på 52 dollar fatet på kvelden. Det var første gang på én måned at prisen gikk høyere enn 50 dollar.

Hvis prisoppgangen fortsetter, vil det være gunstig også for oljeland som ikke har gått med på noe produksjonskutt. Norge har ikke varslet noe kutt, og det har heller ikke oljegiganten USA.

– Hvis det er riktig at OPEC har inngått en avtale om et kutt i denne størrelsesorden og det faktisk materialiserer seg i form av mindre produksjon, vil det være positivt for oljeprisutviklingen og dermed for inntektene i statskassen, sier olje- og energiminister Tord Lien til NTB.

Prisoppgangen vil også føre til mer aktivitet på norsk sokkel slik at flere kommer tilbake i jobb i oljenæringen, mener Lien.

Iran og Saudi-Arabia

Saudi-Arabia har godtatt å redusere sin oljeproduksjonen med 486.000 fat per dag, ifølge Mohammed bin Saleh al-Sada. Dette er over en tredel av OPECs samlede reduksjon.

Samtidig fikk altså Iran aksept for en liten produksjonsøkning, noe som betegnes som en viktig seier for regjeringen i Teheran.

Bakgrunnen for striden rundt Irans oljevirksomhet er at den lenge var hardt rammet av vestlige sanksjoner mot landet. De ble opphevet da den internasjonale avtalen om Irans atomprogram ble inngått, og landet har siden da insistert på å øke sin oljeproduksjon til gamle høyder.

Enigheten i Wien ble imidlertid for mye å svelge for OPEC-landet Indonesia. Landet nektet å kutte oljeproduksjonen og valgte i stedet å midlertidig oppheve sitt medlemskap i kartellet.

– Ikke så viktig på lengre sikt

Hvis ikke OPEC-landene hadde blitt enige nå, var det frykt for at oljeprisen kunne stupe helt ned til 30 dollar fatet.

Hvorvidt avtalen vil føre til en varig prisoppgang, kommer an på om OPEC-landene og Russland faktisk overholder den, og om flere land utenfor kartellet også godtar å redusere produksjonen.

I tillegg kan USAs produksjon av skiferolje begrense prisoppgangen. Stiger prisen mer enn den allerede har gjort, kan den amerikanske produksjonen begynne å øke.

– OPECs kutt vil påvirke prisen på kort sikt. På lengre sikt mener jeg OPEC ikke lenger er så viktig, sier professor Ole Gunnar Austvik ved BI til NTB.

Grunnen er at kartellet kontrollerer en mindre del av verdens energiproduksjon enn tidligere. På grunn av OPECs begrensede markedsmakt og USAs produksjon av skiferolje tror Austvik det er lite sannsynlig at oljeprisen vil bli høyere enn 50-60 dollar fatet. 

(NTB)