Obama vil regulere lederlønninger

Lederlønninger i selskaper som får statlig støtte bør ikke overstige 3,5 millioner kroner,

Obama har tidligere kommet med krass kritikk av grådige toppsjefer som har tatt imot millioner av dollar i bonus mens den amerikanske økonomien har vaklet mot kanten av stupet.

I dag la presidenten fram en pakke som skjerper restriksjoner for finansselskaper som har eller vil få statlig støtte.

– Som en del av reformene vi kunngjør, kan ledere i selskaper som mottar ekstraordinær støtte fra amerikanske skattebetalere ikke tjene mer enn 500.000 dollar, sa Obama i en kunngjøring.

Ønsker tiltakspakke

Restriksjonene er første skritt i et forsøk på å gå igjennom lønnspraksisen blant toppledere i finanssektoren, og vil trolig bli godt mottatt blant den jevne amerikaner.

Restriksjonene kan også hjelpe til å flytte søkelyset vekk fra Tom Dachsle, som Obama ville ha som helseminister, men som trakk seg etter avsløringen om skatteunndragelse .

Les også: Obama settes på prøve etter ministertrøbbel

President Obama forsøker, sammen med flere demokrater i Kongressen, også å få vedtatt en tiltakspakke på nesten 900 milliarder dollar som skal stimulere den amerikanske økonomien. Pakken møter imidlertid motbør blant republikanerne, som mener den består av altfor mange statlige bidrag og altfor få skattekutt.

Må følge regler

En tjenestemann i Obama-administrasjonen sier at de nye reglene for lederlønninger innebærer at selskaper som i framtiden mottar statlig støtte, må forholde seg til at det settes tak på lederlønninger.

Selskaper som allerede har mottatt statlig støtte, som blant annet finansgruppen Citigroup og forsikringsgiganten AIG, må på sin side godta strengere oversyn og bevise at de har fulgt allerede fastsatte grenser for hvor mye toppsjefer kan tjene. I mange amerikaneres øyne er disse grensene altfor slakke.

Ansvarlige

Det hvite hus ønsker også å gjøre toppsjefer innen banksektoren regnskapspliktige for de statlige bidragene de mottar.

– Det er ikke snakk om at staten overtar styringen, sa president Obama til TV-stasjonen CNN tirsdag, da han forklarte litt om hva de nye restriksjonene vil innebære.

– Private virksomhet skal fortsatt ha privat driftsledelse. Men folk må være ansvarlig og regnskapspliktige, og det er det vi forsøker å få tilbake i finanssektoren, sa Obama.