Obama reverserer Bushs klimapolitikk

Hissige protester fra bilindustrien etter forslag fra president Barack Obama om

Bush-administrasjonen nektet California å innføre strenge regler for hvor mye CO2 biler kan slippe ut, men Obama ber nå det føderale forurensningstilsynet (EPA) revurdere beslutningen, opplyser en talsmann.

Dermed kan California og 13 andre delstater selv bestemme hvor strenge utslippskravene skal være.

Obama har også bedt transportdepartementet om å utarbeide nye standarder for utslipp fra biler innen mars, som skal tre i kraft alt neste år.

– Obama vil gi EPA i oppdrag å umiddelbart omgjøre Bush-administrasjonens beslutning om å nekte California og andre delstater å sette sine egne grenser for utslipp av drivhusgasser fra kjøretøy, opplyser en talsmann for Det hvite hus.

California, med guvernør Arnold Schwarzenegger i spissen, saksøkte EPA i 2007 etter at delstaten ble nektet å innføre strengere utslipp enn det som var bestemt på føderalt nivå. Flere andre delstater gjorde deretter det samme.

Ikke overraskende kommer det hissige protester fra bilindustrien på Obamas forslag.