Ny faktasjekk: Vi vet ikke om folk flyr mindre i Sverige på grunn av flyskam

«[I Sverige] har man begynt å fly mindre. Det er en effekt av flyskamdebatten», sa Arild Hermstad i Miljøpartiet De Grønne. Det er ikke sikkert.