Norske og amerikanske F-35 skal trene sammen

Neste uke skal norske F-35-piloter trene sammen med amerikanske piloter i norsk luftrom. Det er første gang en felles trening av denne typen finner sted.

– Slik integrasjonstrening er svært ønskelig, og utbyttepotensialet er høyt for begge partnerland, sier oberst Øivind Gunnerud, som er sjef på Ørland flystasjon, i en pressemelding.

Det vil også bli tilrettelagt for samarbeid mellom teknisk personell som jobber med vedlikehold av kampflyene.

Besøket har til hensikt å vise støtte til NATO, og styrke forholdet mellom landene som deltar i F-35-samarbeidet.

De amerikanske kampflyene vil ankomme Norge fra Finland. Etter besøket på Ørland flystasjon vil de vende tilbake til Spangdahlem Air Force Base i Tyskland.

Så langt har Luftforsvaret mottatt tolv F-35-fly i Norge og sju i USA. Ytterligere tre skal mottas i Norge i løpet av høsten.

Norge har besluttet å gå til anskaffelse av inntil 52 kampfly av typen F-35. De erstatter F-16-flyene, som fases ut fra 2019.