EU-kommisjonens visepresident og justiskommissær Viviane Reding mener det er gode økonomiske grunner til å sikre større kjønnsbalanse i styrerommene.

Norsk løsning møter motstand i EU

Planene om å kreve minst 40 prosent kvinner i styrene i store selskaper skaper bråk i EU.

Nå skal britene ha samlet nok støtte til å blokkere forslaget.

EU har i nesten ti år arbeidet for å endre på kjønnsfordelingen i styrerommene, men kan bare vise til mindre endringer.

«Norsk» løsning

Nå planlegger EU-kommisjonens visepresident og justiskommissær Viviane Reding angivelig noe som ligner en «norsk» løsning som skal gjelde hele Unionen.

Store børsnoterte selskaper med over 250 ansatte eller 50 millioner euro i årsinntekt får krav om å ha minst 40 prosent kvinner i styrene, ifølge avisen Financial Times. Selskaper som ikke følger reglene, kan bli bøtelagt.

Det er gode økonomiske grunner til å sikre større balanse i styrerommene, understreker Reding og mener dagens ubalanse hindrer økonomisk vest.

Motstand

Planene er imidlertid ikke blir godt mottatt. Reding kan derfor bli tvunget til å legge forslaget på is før det formelt legges fram i oktober.

Med Storbritannia i spissen har ni land sendt et brev til EU-kommisjonen med et utvetydig krav om at forslaget ikke går videre.

De ni landene mener Kommisjonen ikke bør gjøre det til en EU-sak å sørge for likestilling i styrerommene.

– Vi er enige med Kommisjonen i at det fortsatt er for få kvinner i styrene i allmenne aksjeselskaper. Men vi gjentar at ethvert målrettet tiltak på dette området bør planlegges og gjennomføres på nasjonalt nivå, heter det i brevet, som Financial Times har sett.

Liten oppslutning

De ni landene utgjør nok stemmer til å kunne stanse Redings forslag. Og det virker ifølge avisen som om det er bred enighet om at spørsmålet skal være et nasjonalt anliggende.

Sverige og Tyskland har ikke skrevet under på brevet, men begge landenes likestillingsministre sier de ikke støtter en EU-bestemt kjønnskvotering.

Reding skal også slite med å vinne full støtte for forslaget innad i Kommisjonen.

Lang vei

Kommisjonen la i mars fram en rapport som viser at det med dagens tempo vil ta 40 år før det sitter 40 prosent kvinner i styrerommene i toppselskapene i EU.

I dag har Unionens største selskaper under 14 prosent kvinner i styrene.

Det er finnene som har høyest kvinneandel i styrene i EU med en prosent på 27. I Norge trådte kravet om 40 prosent kvinner i allmenne aksjeselskaps styrer i kraft i 2006, et krav som er oppfylt.

Reding har tidligere bedt selskaper frivillig forplikte seg til kvotering. Men kun en håndfull selskaper har skrevet under.