Norge undertegner finansieringsavtale med FNs klimafond

Norge signerer torsdag en avtale om støtte til Det grønne klimafondet (GCF) på 3,2 milliarder kroner mellom 2020 og 2023.

Dermed dobles Norges støtte til fondet. Fra norsk side er dette tidenes største bistandsavtale med en multilateral klimaorganisasjon, ifølge regjeringen.

– Det grønne klimafondet har levert gode resultater i utviklingsland, og derfor øker vi nå støtten til fondet fra 400 millioner per år til 800 millioner per år, sier utviklingsminister Dag-Inge Ulstein (KrF).

Norge blir med dette den sjette største giveren til fondet og tredje største giver per innbygger.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

– Pengene vil gå til prosjekter i utviklingsland som kutter klimagassutslipp og sørger for tilpasning til klimaendringer, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V).

Lederen for Det grønne klimafondet, Yannick Glemarec, kommer til Oslo torsdag for å undertegne avtalen. Norads nye direktør Bård Vegar Solhjell undertegner på vegne av Norge.

Det grønne klimafondet (GCF) ble opprettet i 2010 av FNs klimakonvensjon. Fondets mål er å bidra til en lavkarbon- og klimatilpasset utvikling ved å gi støtte til utslippsreduserende tiltak og klimatilpasning i utviklingsland.

Les også: Trump: – Skulle gjerne møtt Greta Thunberg