Norge dømt i Leila Bayat-saken

Leila Bayat ble straffet med pisking i Iran etter å ha blitt tvangsutsendt i 2017. Nå er Norge dømt for brudd på menneskerettighetene og torturforbudet.

Bayat krevde at staten ble kjent ansvarlig for flere brudd på Den europeiske menneskerettskonvensjonen. I 2018 tapte hun et søksmålet mot Utlendingsnemnda og anket dommen fra Oslo tingrett.

Les mer om det her: Leila Bayat ble pisket etter å ha blitt sendt ut av Norge

Denne uken kom Borgarting lagmannsrett til at den norske staten brøt menneskerettighetene og torturforbudet både i Grunnloven og i Den europeiske menneskerettskonvensjon (EMK), skriver NRK.

Iranske Leila Bayat søkte asyl i Norge i 2009 med den begrunnelse at hun var rettsforfulgt i Iran. Der ventet en dom fra 2007 på 80 piskeslag, en dom norske myndigheter den gangen ikke fattet lit til. Hun ble derfor tvangsutsendt til Iran 8. mars 2017.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Staten er også dømt for brudd på EMKs paragraf om retten til familieliv. I tillegg er utvisningsvedtaket i Utlendingsnemnda (UNE) kjent ugyldig, og UNE må betale Bayats sakskostnader.

Hun får derimot ingen oppreisning for piskeslagene hun fikk, skriver NRK.

UNE sier at de vil ta stilling til om dommen skal ankes når de har gått gjennom den.