Thomas Perlmann redegjør for hvorfor nettopp John B. Gurdon og Shinya Yamanaka er tildelt årets nobelpris i medisin. De to får prisen for sin forskning på stamceller.

Nobelpris for forskning på stamceller

Banebrytende forskning på stamceller ga forskerne John B. Gurdon og Shinya Yamanaka årets nobelpris i medisin.

 

Britiske Gurdon og japanske Yamanaka belønnes med prisen for oppdagelsen av at modne celler kan omprogrammeres til pluripotens, heter det i begrunnelsen fra den svenske nobelkomiteen.

«De to forskernes banebrytende oppdagelser har forandret vårt syn på cellenes utvikling og spesialisering i organismen», heter det videre i begrunnelsen.

Rumpetroll

Prisvinnerne har på hver sin kant oppdaget at modne spesialiserte celler kan omprogrammeres til umodne celler, som i sin tur kan utvikles til hvilken som helst celle i kroppen, altså stamceller.

John Gurdon gjorde sin oppdagelse i 1962. Han fant da ut at cellenes spesialisering ikke er endelig. I et klassisk eksperiment erstattet han cellekjernene i et froskeegg med cellekjernen fra en moden celle som var hentet fra et rumpetroll.

Den modifiserte eggcellen utviklet seg til et rumpetroll, og Gurdon hadde altså klart å gjennomføre en vellykket kloning av et froskeyngel.

Over 40 år senere, i 2006, oppdaget Shinya Yamanaka hvordan en intakt, spesialisert celle fra en mus kunne omdannes til en umoden stamcelle. Han viste hvordan man kunne omprogrammere modne seller til å bli såkalte pluripotente stamceller, det vil si umodne celler som kan utvikles til alle typer av kroppens celler.

Gurdon klarte noen år senere også å klone fram voksne frosker.

Håp om kur mot alzheimer

Gurdons oppdagelser ble til å begynne med møtt med motstand fra forskermiljøene. Men etter hvert ble hypotesene hans gradvis mer akseptert, og de viste med tiden at også pattedyr kunne klones. Det første og mest kjente eksempelet på det var sauen Dolly, som ble klonet fram i 1996.

Ifølge nobelkomiteen har Gurdon og Yamanakas oppdagelser forandret synet på cellers utvikling og spesialisering i organismene.

– Vi har ingen eksakt tidsprognose for når stamcelleterapi kan brukes. Vi er ikke der ennå, men det er håp om at det kan hjelpe mot sykdommer som alzheimer, sier Urban Lendahl, professor i genetikk på Karolinska Institutet, til TT.

Mindre prispenger

John Gurdon er født i 1933 i Dippenhall i Storbritannia. Han tok doktorgraden i medisin ved universitetet i Oxford i 1960 og har siden 1972 vært tilknyttet universitetet i Cambridge.

Shinya Yamanaka er født i Osaka i Japan i 1962. Han tok sin medisineksamen ved universitetet i Kobe i 1987 og valgte deretter en karriere som forsker framfor praktiserende lege. Han tok doktorgraden i 1993 og er i dag professor ved universitetet i Kyoto.

Prisen deles ut i Stockholm 10. desember.

De seneste årene har nobelprisene vært på ti millioner svenske kroner. Årets vinnere må imidlertid nøye seg med åtte millioner kroner. I sommer kunngjorde Nobelstiftelsen at den for første gang på over 60 år måtte senke summen. Årsaken er dårlige økonomiske tider. (NTB)