Motstand mot arbeidslivslov i California

Flere stiller seg skeptiske til ny lov som skal sikre rettighetene til arbeidstakere i «delingsøkonomien».

De siste årene har fremveksten av nye bedrifter som Uber, Lyft og Foodora her i Norge ført med seg en annerledes organisering av forholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker.

I høst vant foodora-syklistene frem med sitt krav om tariffavtale. Ikke lenge etterpå kom den finske aktøren Wolt inn på markedet. Wolt-syklistene blir definert som selvstendige næringsdrivende, noe som gjør enhver tanke om tariffavtale irrelevant.

Vil sikre rettigheter

Onsdag trådte en ny lov i kraft i California, USA. Målet med loven er å gjøre det vanskeligere for bedrifter å ha ansatte som er selvstendig næringsdrivende, melder NPR. Implementeringen av loven møter motstand fra flere hold.

Store bedrifter som taxi-tjenestene Uber og Lyft nekter for at deres sjåfører er regulære ansatte. Sammen med matleverings-tjenesten Postmate har de gått til søksmål mot delstaten, skriver NPR og Los Angeles Times.

Tjente 120 millioner dollar på en dag

Demokraten Lorena Gonzalez trekker frem midlertidighet som et stort problem i næringslivet, særlig i den såkalte «delingsøkonomien».

– Samme uke som arbeidere streiket mot kutt i kjøregodtgjørelse skrøt feiret en investor at en investering på 30.000 ble til 120 millioner dollar på en dag, uttalte Gonzaled under en debatt.

– Det er noe galt med måten vi har latt disse selskapene holde på, sa hun.

Sjåførene er delte

Arbeidstagerne selv, sjåførene, er delte i synet på den nye loven. En gruppe, kalt «Gig Workers Rising» jobber for arbeidstageres rettigheter i «delingsøkonomien». Gruppen støtter loven.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Andre trekker frem friheten kontrakt-basert arbeid gir som noe positivt.

– Denne jobben gir meg friheten til å jobbe når jeg har tid, sier Uber-sjåføren Alfonso Martinez til NPR.

Journalister reagerer

Det er ikke bare sjåfører som blir rammet av loven. Også journalister og andre freelancere reagerer. Freelance journalister i California har også gått til søksmål mot delstaten med den begrunnelse at loven bryter med den amerikanske grunnloven.

Freelanceren og sportsjournalisten Will Griffith støtter søksmåle. Han mener freelancing har gjort det mulig for han å tjene penger og samtidig utvikle seg som skribent. Han uttaler til NPR at han mener loven burde forandres raskt dersom den rammer mennesker den ikke burde ramme uten at den stiller Uber og Lyft til ansvar.