Mange kvinner erfarer vold for første gang allerede som barn. Dette bildet er fra 2012 av en fem år gamle jente som ble voldtatt i Afghanistan. FOTO: QAIS USYAN, NTB SCANPIX

Møter overgrep i starten av livet

En av tre jenter og kvinner rammes av vold i løpet av livet - det er statistikken snart 20 år etter kvinnekonferansen i Beijing. For tre år gamle Neelofar begynte livet med et overgrep.

«Apatisk og stille ligger tre år gamle Neelofar i armene på bestemoren, i baksetet av en taxi som raser av gårde til den afghanske hovedstaden Kabul».

Historien fortelles av BBCs reporter i Afghanistan. Treåringen har fått behandling på det lokale sykehuset. Men hun må reise de åtte timene det tar til Kabul for å få den medisinske hjelpen hun trenger.

Noen dager tidligere hadde hun lekt med venner utenfor hjemmet sitt da en mann plukket henne opp og voldtok henne. En 18-åring er arrestert, og historien har sjokkert afghanere.

 

Fått lover

Neelofar er blitt en av millioner av jenter og kvinner som opplever vold. I dag starter en internasjonal kampanje over 16 dager for å markere kampen mot vold mot kvinner og jenter. Mange kvinner erfarer vold for første gang allerede som barn, og totalt opplever en av tre kvinner vold i løpet av livet på verdensbasis - mange av partnere eller andre kjente.

Neste år er det 20 år siden FNs kvinnekonferanse i Beijing, der 189 medlemsland for første gang ble enige om en overordnet handlingsplan over viktige områder som gjaldt kvinner og likestilling - en av dem var vold mot kvinner.

- 20 år senere er vi kommet lenger, men likevel gjenstår mye, sier leder Gro Lindstad i Fokus (Forum for kvinner og utvikling).

Hun var en av 30.000 kvinneaktivister som deltok på den historiske konferansen i Beijing.

I dag har to tredeler av alle land blant annet fått på plass lover mot mishandling i hjemmet.

- Mange land har nå et plass juridisk rammeverk som innbefatter vold mot kvinner, og det er blitt en større bevissthet og diskusjon rundt temaet. Problemet er at mange av landene ikke har gjort noe for å implementere lovgivningen de har fått. Det mangler skolering og trening for politi, dommere og andre som skal ta imot kvinner som kommer for å anmelde vold og overgrep, sier Lindstad til Dagsavisen.

 

Hele livet

Lindstad påpeker at lite er gjort for å endre grunnholdningene.

- Problemet kan ikke bare løses ved å støtte organisasjoner som jobber med vold mot kvinner. Holdninger til kjønn og kjønnsroller må inn i undervisning i skolen, og det mangler i de aller fleste landene, sier Lindstad.

- Vold mot kvinner er et resultat av holdninger mot kvinner som rammer jenter allerede fra før de er født og fortsetter på ulike måter gjennom hele livet, sier Lindstad.

De siste par år har sjokkerende eksempler på vold og voldtekter av kvinner og jenter i India fått mye oppmerksomhet.

- India er et eksempel på et land som faktisk har en lovgivning på dette feltet, men hvor mange kvinner likevel opplever ikke å bli trodd eller blir møtt med at det er deres skyld. Man har ikke grepet fatt i de underliggende holdninger blant politi og dommere, sier Lindstad.

 

Les også: Får pris for å hjelpe kvinner

 

Vet mer

Verdens helseorganisasjon (WHO) har nettopp publisert flere studier som viser utbredelsen av vold mot kvinner i verden. Myndighetene må bidra med mer ressurser i kampen, endre diskriminerende lover og iverksette tiltak som faktisk fungerer, er forfatternes oppsummering.

- Det finnes ingen tryllestav som kan fjerne vold mot jenter og kvinner, men vi har bevis på at holdnings- og atferdsendringer kan skje i løpet av én generasjon, sier professor Charlotte Watts, som er medforfatter av studien, i en uttalelse.

Oversikten over forekomsten av vold mot jenter og kvinner har økt kraftig i løpet av de siste 20 årene, slik et av målene i Beijing i 1995 var. I år har WHO sammen med andre forskningsinstitusjoner lagt fram en omfattende global gjennomgang av forskning og tilgjengelige data på vold mot kvinner. I WHOs globale rapport om vold mot kvinner økte landdeltakelsen fra 15 til 81 fra 2005 til 2013.

Forfatterne av studien som nettopp er publisert peker på at man nå vet mye om hva som fungerer for å forebygge vold - og at oppgaven i årene framover nå blir å bruke denne kunnskapen.

I Afghanistan, der den lille jenta på tre ble voldtatt, er kvinneaktivister nå oppmuntret av at saker om overgrep og vold mot kvinner og jenter nå faktisk kommer fram i lyset, skriver BBC. Slike saker er i stor grad blitt fortiet på grunn av skam for familien og offeret. I oktober ble en religiøs leder dømt til 20 års fengsel for voldtekten av en ung jente i Afghanistan.

 

Sjokk er ikke nok

Neste år er også fristen for FNs tusenårsmål på flere områder innen utvikling. Vold mot kvinner var ikke et eget tema i disse målene, men når det nå forhandles nye bærekraftsmål som skal erstatte tusenårsmålene, tas vold mot kvinner for første gang med i en slik sammenheng.

- Det er avgjørende å få klare forpliktelser om å gjøre noe den globale pandemier som vold mot kvinner er. Da må vi se et helt annet økonomisk løft for å støtte FNs arbeid med vold mot kvinner. Arbeidet mot vold mot kvinner er underprioritert og underfinansiert. Det holder ikke bare å bli sjokkert, sier Lindstad.

 

Kampanje

 

 

For å øke oppmerksomheten rundt vold mot kvinner starter en internasjonal 16-dagerskampanje mot vold mot kvinner i dag, og varer fram til 10. desember. FNs generalsekretær står i spissen. Kampanjen vil markeres med fargen oransje over hele verden.