Laveste fødselstall i Kina siden 1949

Fødselsraten i Kina falt i fjor til det laveste nivået siden i 1949. Det er tredje år på rad at det fødes færre barn i Kina.

Kinesiske myndigheter avsluttet ettbarnspolitikken i 2016 for å unngå demografisk krise. Fra da av har folk fått lov til å ha to barn. Men endringen har så langt ikke resultert i flere svangerskap. Økte levekostnader har ført til at mange unngår å få flere barn.

I fjor var fødselsraten på 10,48 per 1.000 mennesker, viser tall som det kinesiske statistiske sentralbyrået la fram fredag.

Fødselsraten har falt tre år på rad.

I fjor ble det født 14,65 millioner babyer i Kina. I 2018 var tallet 15,23 millioner og i 2017 ble det født 17,23 millioner.

Ved utgangen av 2019 hadde Kina en befolkning på 1,4 milliarder mennesker, en økning på 4,67 millioner fra året før. Antall folk i arbeidsfør alder, fra 16 til 59 år, falt i samme periode. Arbeidsstyrkens størrelse har gått ned åtte år på rad.