Mulla Krekar.

– Krekar avhørt av sveitsisk politi

Statsadvokat Marit Bakkevig bekrefter at sveitsiske myndigheter har vært i Norge og avhørt Krekar som ledd i etterforskningen av to kurdere.

– Men Krekar ble avhørt som vitne, sier Bakkevig til NTB.

Hun sier saken som har dukket opp i Sveits ikke vil berøre rettssaken mot mulla Krekar som starter i Borgarting lagmannsrett torsdag «på annen måte enn den har gjort i tidligere rettssaker».

Det betyr at saken fra Sveits først og fremst kan bli berørt i ankesaken gjennom sakkyndige som er oppnevnt av retten. Terrorekspert Brynjar Lia ved Forsvarets forskningsinstitutt er en av de sakkyndige, og han vil trolig forklare retten om Krekars ambisjoner og forsøk på å bygge opp et nettverk eller en organisasjon i irakisk og iransk Kurdistan – en organisasjon med støttenettverk i Europa.

 

– Plantede historier

Krekars advokat Brynjar Meling sier til NTB at nyheten om at påtalemyndigheten i Sveits har siktet to kurdiske brødre for å tilhøre en ny terrororganisasjon som skal være opprettet i samarbeid med Krekar, føyer seg inn i rekken av plantede historier om Krekar.

Han sier sveitsisk påtalemyndighet var i Oslo og avhørte Krekar i to dager i 2009 med forsvarer til stede.

– Det virker som dette er samme sak. Slik påtalemyndigheten har lagt bevisterskelen i Krekars sak, er jeg helt sikker på at Krekar ville ha vært tiltalt etter terrorbestemmelsene i norsk lov dersom Sveits-saken hadde hatt noe med terror å gjøre, sier Meling.

Det skal være den eldste av brødrene i Sveits som er mistenkt for å ha dannet terrorgruppen i samarbeid med Krekar.

Politiets sikkerhetstjeneste bekrefter avhøret som fant sted i 2009, men har ikke ytterligere informasjon å gi.

– Vi er kjent med at sveitsiske myndigheter har vært i Norge og avhørt Krekar, sier informasjonssjef Martin Berensen i Politiets sikkerhetstjeneste (PST) til NTB. Ut over dette har PST ingen kommentarer til saken.

 

Nettverk

Terrorekspert Brynjar Lia sier til NTB at han ikke ønsker å kommentere «Sveits-saken» nå, fordi han er innkalt som rettssakkyndig vitne i Krekars ankesak som starter i Borgarting lagmannsrett torsdag. Krekar har anket to dommer fra Oslo tingrett i år som begge gjelder oppfordringer til terror og drap, og ankesaken som starter torsdag, gjelder begge dommene.

Lia har imidlertid også tidligere vitnet som sakkyndig i rettssaker der Krekar har stått tiltalt. I Oslo tingrett i slutten av august i år forklarte han at Krekar har forsøkt å organisere et nytt nettverk kalt Rawt. Navnet skal bety gruppe eller bevegelse, og ble startet i 2006-2007, ifølge Lias forklaring til retten. Lia sa at han nå vurderer det slik at Rawt nå begynner å ta litt mer form, etter lenge å ha vært bare en ambisjon.

 

Ambisjoner

Analyser av Krekars egne taler tyder ifølge Lia på at intensjonen er å gjøre Rawt til en sammensatt bevegelse med både en geriljagruppe og en revolusjonær undergrunnsbevegelse i irakisk og iransk Kurdistan, med støttenettverk i Europa.

Rawt ikke er en væpnet, operativ gruppe i dag, men Krekars ambisjoner er at Rawt skal bli det, ifølge terroreksperten.

Lia sa det er uvisst hvor mange personer som er knyttet til Rawt. Han anslo at Krekar har omtrent 100 dedikerte tilhengere i Europa og Kurdistan, samt flere sympatisører. (NTB)