Kjemper om makt og velgere i India

I mai kan Narendra Modi trolig feire en ny statsministerperiode etter et valg som strekker seg over flere uker med over 900 millioner velgere.

Torsdag gikk startskuddet for det som omtales som «verdens største valg». Fram til 19. mai, fordelt over sju etapper, skal indiske velgere stemme fram representantene til landets underhus.

På den første av valgdagene møtte flere titalls millioner velgere opp for å avlegge sin stemme i 91 valgkretser.

Andre etappe går av stabelen 18. april.

I India blir valget ansett som en folkeavstemning for eller mot sittende statsminister Narendra Modi, ifølge BBC.

Når stemmene telles opp 23. mai, får trolig Modi og hans BJP-parti fornyet tillit av velgerne, sier postdoktor Anwesha Dutta ved Chr. Michelsens Institutt til Dagsavisen.

– Slik det ser ut nå, får BJP makta, men det blir ingen enkel seier, sier Dutta.

Les også: Alvoret begynner for Modi

Hindunasjonalister

68 år gamle Modi og det hindunasjonalistiske partiet BJP sikret ved valget i 2014 flertall i Underhuset. Det er ikke sikkert at alliansen de leder, NDA, får flertall i år.

Dutta mener Modi ikke har levd opp til valgløftene han kom med i 2014, spesielt knyttet til jobbskaping.

– Han lovet jobber, men situasjonen nå er at arbeidsledigheten er høyere enn på 45 år, sier Dutta.

Narendra Modi har ikke levert på alle valgløftene sine fra 2014, sier forsker. Foto: Amit Dave/NTB scanpix

I tillegg til utviklingsspørsmål, der Modi og hans parti riktignok har igangsatt flere planer, blant annet bygging av flere toaletter og utdeling av metangass til matlaging, har også en splittende politikk satt sitt preg på de siste årene, mener Dutta.

Hun trekker blant annet fram en økning i hatkriminalitet mot minoriteter.

Dutta omtaler Modi som en mann som har tatt flere ensidige beslutninger, og han har heller ikke holdt en pressekonferanse på fem år. Med egen TV-kanal, radioshow og Twitter har han forsøkt å nå ut til velgerne på sin egen måte.

– Han er et one-man show på et vis. Han har diktert mye, men mange indere vil ha denne typen figur, fortsetter hun.

– Ikke imponerende

Førsteamanuensis Kenneth Bo Nielsen ved Universitetet i Oslo mener Modi fremdeles står ganske sterkt, selv om det er av litt andre grunner enn ved forrige valg.

– Det var en nesten elektrisk stemning rundt Modi på den tida. Folk hadde høye forventninger om at ting skulle bli bedre. I lys av det, hvis man bare vurderer den økonomiske resultatlista, har ikke perioden vært imponerende, sier han.

Grunnen til at Nielsen likevel mener Modi står ganske sterkt, er at flere fremdeles har tillit til at 68-åringen gjør sitt beste. En fersk meningsmåling kan tyde på at det går mot valgseier for den sittende statsministeren.

– Målingen må tas med en klype salt, men Modis allianse ser ut til å få et lite flertall, sier Nielsen, og legger til at det er «vanvittig vanskelig» å spå utfallet av valget.

– Mitt tips vurdert ut fra stillingen nå, er at Modi står absolutt sterkest.

Kashmir-konflikten

Flere saker kan komme til å prege valget, men i opptakten fikk forholdet mellom India og Pakistan mye oppmerksomhet.

Konflikten mellom de to landene ble trappet opp i februar etter at 40 indiske soldater ble drept da en bilbombe eksploderte i indiskstyrte Kashmir. Pakistan avviste at de hadde noe med angrepet å gjøre, men India svarte med et luftangrep mot mål på pakistansk side. Det utløste pakistanske flyangrep.

Velgere venter på å stemme i Kashmir. Området har fått stor oppmerksomhet før valget. Foto: Mukhtar Khan/NTB scanpix

Før angrepet hadde oppslutningen rundt Modi sunket etter et valgnederlag i tre viktige delstater i regionalvalget i desember. I en undersøkelse etter angrepet i Kashmir, svarte sju prosentpoeng flere at de mente statsministeren gjorde en god jobb, sammenlignet med en måling i januar, ifølge avisen Times of India.

– BJP utnyttet angrepet, og gjorde nasjonal sikkerhet til en viktig sak i det kommende valget, sier Dutta.

Indias svar på angrepet satte nasjonalisme og patriotisme høyt på agendaen, sier Nielsen ved UiO.

– Modi og BJP prøver å gjøre dette til et valg som handler om å støtte opp om nasjonen i vanskelige tider, fortsetter Nielsen.

Les også: – Situasjonen i Kashmir er veldig alvorlig

Slik foregår valget

Over 11 millioner valgmedarbeidere, en million valglokaler og 900 millioner stemmeberettige indere er noen av komponerte i verdens «største» valg.

Valgmedarbeiderne skal reise rundt i landet til fots, med helikopter, spesialtog, båt, langs veiene og noen ganger også ved hjelp av elefanter for å komme fram til valglokalene.

BLEKK: En kvinne har fått merket på at hun har stemt. FOTO: DIPTENDU DUTTA/NTB SCANPIX

En kvinne viser fram en finger som er merket med blekk etter å ha stemt. Foto: Diptendu Dutta/NTB scanpix

I henhold til indisk lov skal ingen velgere tvinges til å reise lenger enn to kilometer til nærmeste valglokale.

Et valglokale i skogen Gir vest i landet er satt opp for én eneste velger, en monk, skriver Reuters.

Valget strekker seg over 39 dager, og regioner stemmer i ulike etapper. Fordelt over sju dager skal innbyggerne stemme fram de 543 folkevalgte til Underhuset Lok Sabha.

Alle stemmene telles 23. mai.

Valgsystemet i India er et flertallsvalg, der kretsene velger hver sin representant. Den kandidaten som får flest stemmer i en bestemt krets, erklæres som vinner, selv hvis de ikke får over 50 prosent av stemmene. Det partiet eller den koalisjonen som får flertall og klarer å stable en regjering på plass, vil styre.

Ifølge Reuters hadde valgkommisjonen allerede før første valgdag beslaglagt store pengesummer, 21.500 kilo med dop og 8,8 millioner liter med sprit som flere politiske partier har tilbudt velgerne i bytte mot støtte.

Soldater holder vakt ved valglokalene, her fra delstaten Vest-Bengal. Foto: Rupak De Chowdhuri/NTB scanpix

Hvem stiller?

Narendra Modi og hans BJP-parti sikret rent flertall i 2014, da de fikk 282 av setene i parlamentet (272 trengs for flertall). Selv om den ferske meningsmålingen ser ut til å gå i favør av BJPs allianse, er det flere andre partier som har funnet sammen.

I den ene alliansen er Kongresspartiet, som ved forrige valg fikk 44 representanter.

– Kongresspartiet er på alle måter Indias «grand old party». Men det er en posisjon de gradvis har mistet, og forrige valg var nærmest katastrofalt for dem, sier Nielsen.

Frontfiguren er 48 år gamle Rahul Gandhi, oldebarnet til Indias første statsminister, Jawaharlal Nehru. Bestemoren hans, Indira Gandhi, var Indias første kvinnelige statsminister.

– Rahul Gandhi er ikke utbredt populær. Sammenlignet med bestemoren eller oldefaren har han ikke samme pondus. Han har heller ikke Modis karisma, sier Nielsen.

Rahul Gandhi og moren Sonia Gandhi avbildet 11.april. Foto: Sanjay Kanojia/NTB scanpix

I tillegg til de mindre partiene som har valgt side med enten Modi eller Gandhis partier, ble en tredje koalisjon forsøkt stablet på beina.

– Det de håper er at valget ender med at Modi ikke lenger har flertall, og at Gandhi ikke får flertall, og at man derfor må prøve å finne en alternativ løsning med en alternativ statsminister, sier Nielsen.

Selv om flere av de regionale partiene kan få stor oppslutning i sitt område, har ikke Modi noen sterk opposisjon, mener Dutta ved Chr. Michelsens Institutt.

Les også: Han får til i India det Trump og USA ikke makter

Viktige saker

Hvilke politiske saker som betyr mest for Indias 1.3 milliarder innbyggere kan variere mellom distriktene.

– Det er sjelden nasjonale indiske valg har en tydelig valgsak. Kretsene er store, og ofte er det lokale saker som avgjør hvordan folk stemmer, sier Nielsen.

Blant sakene som av flere er trukket fra som viktige på nasjonalt nivå, er:

* Jobber

* Landbruk

* India-Pakistan-forholdet

* Nasjonalisme

Nielsen sier det er to narrativer ved årets valg. Opposisjonen har blant annet trukket fram landets økonomi, spesielt knyttet til den høye arbeidsledigheten.

De har også koblet de økonomiske utfordringer til en kamp for demokrati og ytringsfrihet, fortsetter han.

– Modis periode kjennetegnes også av overgrep mot muslimer og lavkaster, og av å ha slått hardt ned på studentprotester og regulering av mediene, sier han.

På den andre siden er regjeringspartiet, som har profilert seg på nasjonalisme og patriotisme. Velgerne får en implisitt oppfordring om å tenke hvem de vil ha som nasjonens beskytter i vanskelige tider. Modi eller Gandhi, ifølge Nielsen.

– Da vil mange foretrekke Modi, fortsetter han.

I KØ: Kvinner venter på å stemme. FOTO: MONEY SHARMA/NTB SCANPIX

Kvinner venter på å stemme under valgets første dag. Foto: Money Sharma/NTB scanpix

Viktige velgergrupper:

* Kvinner: I år er det for første gang ventet at flere kvinner enn menn kommer til å avlegge sin stemme. Modi og BJP har de siste årene rettet politikk spesielt myntet på kvinner, slik som bygging av flere toaletter. Dutta sier årets valg vil være en indikasjon på om den politikken har lykkes.

* Unge: Det er over 83 millioner førstegangsvelgere ved årets valg. Dutta tror de unge er ganske delt om hvilke kandidater og partier de foretrekker.

– For dem er jobber en viktig sak, men det er mange unge velgere som tenker at Modi bør få mer tid, sier hun.

Gandhi har en viss popularitet blant de yngre, forklarer Dutta, men samtidig har han fått et elitestempel.

– Det er så mange faktorer. Du har by og land, klasseskiller og kasteskiller som vil påvirke de unge velgerne.

Les også: Vold mot kvinner ny valgsak

Valget i India

* 900 millioner registrerte velgere skal avlegge sin stemme, fordelt på sju valgdager over fire uker. 
* Flere enn 83 millioner av dem er førstegangsvelgere. 
 * 11 millioner valgmedarbeidere har ansvar for rundt 1 million valglokaler. 
 * Stemmeopptellingen er satt til 23. mai. 
*  Valget bestemmer sammensetningen av det indiske Underhuset, Lok Sabha. 
*  I likhet med Storbritannia opererer India med flertallsvalg (first-past-the-post på engelsk). Den som får flest stemmer i en bestemt valgkrets erklæres som vinner, selv hvis de ikke har 50 prosent av stemmene. 
* Ved valget i 2014 fikk statsminister Narendra Modis parti BJP 31 prosent av stemmene på landsbasis. Det sikret 282 seter i parlamentet. Hovedmotstander Kongresspartiet fikk 19 prosent og 44 seter. 
 272 seter trengs for flertall.
* Valgdeltakelsen er vanligvis på rundt 60 prosent. Rekordhøye 66,4 prosent ble registrert i 2014. 
(Kilder: The Guardian, BBC, NTB)