Det skotske flagget «Saltire» tas flittig i bruk i Skottland. Men mange elementer er usikre foran en eventuell selvstendighet; blant annet hva som skjer med valutaen. FOTO: SCOTT HEPPELL, NTB SCANPIX

Kampen 
tetner til 
i Skottland

SKOTTLAND: Tre måneder før folkeavstemningen er gapet mellom ja og nei i ferd med å bli mindre. Men uavhengighetsforkjemperne begynner å få liten tid om de skal lykkes med sitt store prosjekt.

De siste seks meningsmålingene viser at 57 prosent av skottene fortsatt ønsker å forbli i union med Storbritannia, mens 43 prosent vil ha uavhengighet for Skottland. Det viser en gjennomsnittsoversikt som ble presentert på informasjonssiden What Scotland Thinks denne uka.

I går var det bare tre måneder igjen til folkeavstemningen 18. september i år, men de skotske nasjonalistene som kjemper for selvstendighet har likevel tro på at de kan klare det. De har dratt innpå ledelsen til nei-folket de siste månedene, og satser på å vinne over de usikre. For mens oversikten over viser stemningen når «vet ikke»-velgerne er tatt bort, viser andre målinger at nasjonalistene har mye å hente: Rundt 10-20 prosent har ikke bestemt seg ennå, og når «vet ikke»-stemmene tas med er det mindre som skiller de to sidene.

 

Les også: Slik vil de ha et fritt Skottland

 

Fortsatt dronning

Idet folkeavstemningen nærmer seg begynner det også å bli klarere hva som kan bli realiteten dersom skottene går ut av den over 300 år lange unionen. Denne uka la den skotske regjeringen, som består av Det skotske nasjonalistpartiet (SNP), fram et utkast til konstitusjon for et uavhengig Skottland.

De skotske nasjonalistene ser blant annet for seg følgende:

* Suverenitet for det skotske folket

* Dronningen fortsatt statsoverhode

* Det skotske parlamentet velger nasjonalsang

* Avvikling av atomvåpenprogrammet Trident

Skottland får i tilfelle den første skriftlige konstitusjonen på øyriket - Storbritannia har i motsetning til de fleste sammenlignbare land ingen særskilt grunnlov.

- En skriftlig grunnlov er en viktig del av et lands identitet - det definerer hvem vi er og uttrykker de verdiene vi holder av, sier Skottlands viseførsteminister Nicola Sturgeon, som la fram utkastet tidligere denne uka.

 

Hva med pundet?

Det skotske nasjonalistpartiet er alene om samlet å gå inn for uavhengighet. Men SNP er stort i Skottland, og har rent flertall i det skotske parlamentet.

De tre andre hovedpartiene i Skottland; Labour, Liberaldemokratene og Det konservative partiet, ønsker alle å forbli en del av unionen. De mener det fremdeles er en rekke uklarheter rundt økonomien og ansvarsområdene for et fritt Skottland.

- Folk i Skottland ville vært mer interessert i å høre hva nasjonalistene mener prisen for å innføre selvstendighet vil være, hva som vil erstatte pundet, hvordan våre pensjoner skal betales eller hva som vil skje med pengene til skolene og sykehusene våre dersom vi forlater Storbritannia, sier den skotske Labour-politikeren Jackie Baillie til BBC.

Skottland ønsker å beholde pundet ved en eventuell selvstendighet, men de tre store partiene i Storbritannia er imot dette. Den britiske regjering har utelukket en valutaunion, og har gitt klar beskjed: Forlater Skottland unionen, må det også ta farvel med pundet.

De skotske nasjonalistene mener Skottland vil bli et langt rikere land som selvstendig, og ser for seg at Skottland da får de direkte inntektene av oljeutvinningen utenfor skottlandskysten, som i dag går til den britiske felleskassen.

Men velgerne er likevel skeptiske til hvor mye stor den økonomiske gevinsten vil være uten tryggheten i den britiske unionen. Bare 35 prosent mener uavhengighet vil være best for økonomien, mens 44 prosent mener det vil slå negativt ut, påpeker professor John Curtice ved Strathclyde University i en analyse på What Scotland Thinks-nettsiden.

Den britiske regjeringen, bestående av Det konservative partiet og Liberaldemokratene, er imot skotsk selvstendighet - det er også det største britiske opposisjonspartiet Labour. Men regjeringen har godkjent folkeavstemningen, og resultatet vil bli anerkjent.

Dersom Skottland stemmer ja til selvstendighet kan det i praksis skje fra 2016.

asne.gullikstad@dagsavisen.no

 

JK Rowling

Harry Potter-forfatteren har offentlig støttet nei-kampanjen «Better Together» på sin webside, og har donert en million pund til nei-kampen.

 

Sean Connery

Filmstjernen som opprinnelig er fra Skottland støtter selvstendighet, og var til stede på lanseringen av kampanjen «Yes Scotland». Er en sterk tilhenger av Det skotske nasjonalistpartiet.


David Bowie

«Skottland, bli hos oss», erklærte stjernen i sin takketale ved Brit Awards i år.

 

 

Sir Alex Ferguson
Den skotskfødte tidligere Manchester United-treneren er imot selvstendighet, og har donert penger til «Better Together»-kampanjen.


Gordon Brown
Den skotskfødte tidligere statsminister Gordon Brown har markert seg som motstander av selvstendighet, som de fleste andre Labour-politikere.