Island har nesten utryddet viruset – hvorfor har landet lykkes?

Island har så godt som utryddet koronaviruset. Her er de viktigste årsakene til at landet har klart seg bra.

Det rapporteres nesten ikke om nye koronatilfeller på Island lenger, til tross for utstrakt testing. En ny smittet ble rapportert onsdag, før det var det nesten én uke siden forrige rapporterte tilfelle. Fra slutten av april har det kun vært sporadiske nye tilfeller, ifølge Worldometers.

Ikke siden 20. april har noen på Island dødd av covid-19. Siden da har tallet blitt stående på 10 døde totalt.

97 prosent av alle koronapasienter er nå friskmeldte, ifølge den islandske regjeringen, som nylig innførte store lettelser i restriksjonene, blant annet er alle barneaktiviteter tilbake til normalen.

Les også: Hvorfor blir noen alvorlig syke mens andre ikke merker koronaviruset? Genene våre kan gi svar (+)

Positivt overrasket

Landet har til sammen hatt kun 1.800 smittetilfeller, og med det beskjedne folketallet på 364.000 har øystaten hatt en enklere oppgave enn mange andre land. Likevel trekkes Island fram som et land som har lykkes med sin koronastrategi.

–  Jeg er positivt overrasket over å se et svært raskt tilbakeslag av pandemien, sa Islands statsepidemiolog Thorolfur Gudnason nylig.

I motsetning til mange andre land, har Island holdt barneskoler og barnehager åpne i hele perioden. Også mange kafeer og restauranter har vært åpne. Landet har imidlertid hatt restriksjoner på grupperinger, lukkede treningssentre, svømmehaller, frisører og lignende. Mange av disse restriksjonene er nå åpnet eller i ferd med å åpne.

Dette er noen av faktorene som har bidratt til at Island har lykkes:

Utstrakt testing

Island har hatt det høyeste nivået av testing i Europa (antall tester i forhold til befolkningstall), bortsett fra Færøyene, ifølge Islands regjering. Så langt har Island testet nesten 50.000 mennesker, og det er om lag 15 prosent av befolkningen. Det tilsvarer 160.000 per million innbyggere. 

Island startet massetesting tidlig, og i motsetning til mange andre land har Island hatt kapasitet til å teste også personer uten symptomer: To tredeler av testene er blitt utført på personer som ikke hadde symptomer, og disse er utført av selskapet Decode Genetics, som myndighetene samarbeider tett med. En tredel er utført på personer med symptomer, av Universitetssykehuset i Reykjavik.

Testingen begynte en måned før første registerte tilfelle. Thorolfur Gudnason sier Island har forberedt sin respons på en global pandemi siden 2004.

– Alle institusjonene som var involvert i responsen kjente sin rolle fra begynnelsen av, sier han ifølge Time.

Les også: Hvordan reagerer vi på koronakrisen? Forskerne deler oss inn i tre typer (+)

Smittesporing og isolering

Siden epidemien kom til Island har personer som har vært i kontakt med personer som har fått påvist smitte eller ellers var ansett å være i fare for å ha blitt smittet, blitt satt i 14 dagers karantene. 57 prosent av dem som har testet positivt var allerede i karantene da de fikk diagnosen, noe den islandske regjeringen selv mener understreker at karantenetiltakene har vært vellykkede.

Tidlig beskyttelse av eldre

Det ble svært tidlig satt inn sterke begrensninger på besøk til sykehjem, og islandske myndigheter mener utsatte grupper utenfor institusjoner også har vært svært forsiktige. Det er har ikke vært noen alvorlige smitteutbrudd i institusjoner for eldre. Kun 86 personer over 70 år har fått påvist smitte. 77 prosent av disse er friskmeldt. Sju personer over 70 år er døde. Tett oppfølging og overvåking av pasienter som har vært hjemme har også redusert sykehusinnleggelsene og behovet for intensivbehandling, mener myndighetene selv. 

– Vi har forsøkt å begrense epidemien gjennom å styrke helsevesenet og beskytte eldre og sårbare med underliggende sykdommer. Vi har også forsøkt å kontrollere smitten gjennom aggressiv testing, så vi ikke overbelaster helsevesenet, sier Thorolfur Gudnason til Dagens Nyheter

Det er samtidig noen andre faktorer enn myndighetenes tiltak som gjør at Island har hatt en mye enklere jobb med å slå ned koronavirusspredningen enn de fleste andre land i verden:

Lite land

Island har med sine 364.000 innbyggere bare litt over halvparten så mange innbyggere som Oslo. De fleste land som har en høy andel testing, er land med få innbyggere. Å teste like mange som Island har gjort i land med store innbyggertall krever en enorm mengde tester og personale, noe som har gjort det umulig å oppnå høy testandel for folkerike land.

Homogen befolkning

Befolkningen er også homogen. Det har gjort det enkelt å nå ut med viktig informasjon om smittevern og tiltak.

Geografisk plassering

Siden Island er en øy kommer nesten alle inn i landet via én flyplass, og det er relativt lite inn- og utreise. Andre øysamfunn har også lyktes godt, blant annet New Zealand, som for kort tid siden slo fast at virusspredningen var så godt som eliminert. 

Islands regjering understreker selv at landet er i en situasjon som er spesiell på mange måter. Regjeringen håper likevel at informasjonen og kunnskapen fra Island er noe som kan benyttes videre av politikere og akademikere som ser på hva som lykkes i slike situasjoner. 

Les også: – Vi har vunnet kampen