IAEA: Iran overholder atomavtalen

Iran overholder betingelsene i atomavtalen med stormaktene, opplyser Det internasjonale atomenergibyrået (IAEA).

Iran har overholdt kravene i atomavtalen fra 2015 fram til begynnelsen av november, heter det i den nye rapporten fra IAEA mandag.

Det Wien-baserte byrået skriver at det har hatt fått tilgang til alle steder det har hatt behov for å inspisere i Iran. Inspektørene bekrefter at Iran har overholdt avtalen og ikke overskredet de øvre grensene på oppbevaring av tungtvann og lavanriket uran.

Budskapet var det samme fra IAEA da byrået la fram sin forrige rapport i august. Også den gang var konklusjonen at Iran hadde overholdt avtalen.

Noen av inspeksjonene som danner grunnlag for den siste rapporten ble gjennomført før USA 5. november gjeninnførte olje- og banksanksjoner mot Iran. Men en høytstående diplomat mener bildet er det samme nå.

– Det er ikke noe som tyder på at Irans samarbeid eller Irans holdning har endret seg etter 5. november, sier diplomaten, på betingelse av anonymitet.

Ifølge rapporten hadde Iran et lager av lavanriket uran på 149,4 kilo per 4. november. Det er 10 kilo mer enn tallet som fremkommer i august-rapporten, og er fortsatt godt innenfor atomavtalens grenser.

Avtalen ble i sin tid undertegnet av Iran, USA, Russland, Kina, Storbritannia, Frankrike, Tyskland og EU. Siden har USA trukket seg fra avtalen, noe som har skapt tvil om den kan overleve.

Avtalens formål er å hindre Iran i å lage atomvåpen, i bytte mot økonomiske fordeler.

(NTB)