Høyesterett tillater utvidet opptelling av poststemmer i vippestater

USAs høyesterett vil la valgmyndighetene i vippestatene North Carolina og Pennsylvania motta og telle stemmesedler levert via post i flere dager etter valget.

I North Carolina blir perioden på ni dager etter valgdagen 3. november, etter at høyesterettsdommerne lot være å overstyre en avgjørelse fra delstatens valgkommisjon, som utvidet perioden for mottak og opptelling fra tre til ni dager.

Etter kjennelsen fra høyesterett må dermed stemmesedler med poststempel fra valgdagen eller før, være mottatt innen klokka 17 den 12. november for å bli opptalt. Høyesterett begrunner avgjørelsen med mulige forsinkelser hos det amerikanske postvesenet.

Les også: «En kamp for nasjonens sjel», kaller Joe Biden det. Men hva er hans politikk, løfter og visjoner?

Tre konservative høyesterettsdommere, Samuel Alito, Neil Gorsuch og Clarence Thomas, var mot avgjørelsen. Nyutnevnte Amy Coney Barrett deltok ikke i behandlingen av saken.

North Carolina er en av flere potensielt viktige vippestater i presidentvalget. På nettsiden FiveThirtyEights sammenstilling av meningsmålinger for delstaten har utfordrer Joe Biden et forsprang på 2,1 prosentpoeng på president Donald Trump.

Republikanerne fikk heller ikke medhold for Pennsylvania, der Bidens forsprang er 5,2 prosentpoeng. Partiet protesterte mot at valgmyndighetene utvidet vinduet for å motta poststemmer til 6. november, tre dager etter valget.