Hevder IKEA har laget møbler av ulovlig felte trær

Miljøorganisasjonen Earthsight og TV-kanalen Channel 4 har gransket en av IKEAs underleverandører.

En av underleverandørene til IKEA i Ukraina skal ifølge Earthsight og Channel 4 ha drevet ulovlig hogst. Det skal ha skjedd rundt fjellkjeden Karpatene, i et område hvor man finner den største andelen av brunbjørn, ulv, gemse og gaupe i Europa. 

Granskingen har pågått i mange måneder og miljøorganisasjonen og TV-kanalen mener de kan dokumentere at IKEA har laget møbler fra trevirke som kommer fra ulovlig hogst av bøkeskog. 

Earthsight og Channel 4 hevder underleverandøren har brutt flere lovbestemmelser, og viser til at de har fått det bekreftet fra ukrainske miljømyndigheter. 

Hogst i den stille perioden 

Av granskingen går det fram at underleverandøren skal ha drevet hogst på en av tid av året hvor det er ulovlig å felle trær. Det er ulovlig fordi dyrene skal få være i fred under forplantningsperioden. I månedene april, mai og juni skal skogen stå urørt og det kalles den stille perioden. 

I et av områdene skal inspektører fra de føderale miljømyndighetene ha funnet 109 steder hvor det var felt trær ulovlig i denne perioden i 2018.   

Selskapet VGSM, som selger sine produkter til IKEA, skal ifølge Channel 4 ha drevet hogst på 10 av disse stedene. 

Ifølge TV-kanalen utgjorde denne ulovlige hogsten alene nok trevirke til å produsere 250.000 stoler av typen «Terje». 

Tilbakeviser alle anklager

Det ukrainske selskapet har tilbakevist alle anklager overfor Channel 4 og hevder at de har dokumentasjon på at alt tømmeret kommer fra lovlig virksomhet. 

IKEA har nå startet sin egen gransking av saken. Ifølge Ulf Johansson, skogs- og råvaresjef i IKEA Sverige, finnes det ingen indikasjoner på at selskapet har kjøpt trevirke fra ulovlig hogst. 

– Skulle det vise seg at det finnes illegale produkter på vei inn i, eller i våre produkter, kommer vi umiddelbart til å avslutte leveransen, sier han til SVT