Russland er et av landene i verden der multiresistent tuberkulose øker mest. Her får pasienter i Arkhangelsk i Russland medisiner. FOTO: OLE MORTEN MELGÅRD

Helsebombe på frammarsj

Multiresistent tuberkulose er på kraftig frammarsj i Norges nærområde: Øst-Europa og tidligere sovjetstater er blant de verst rammede landene i verden.

Åsne Gullikstad

Permanent døvhet, nevrologiske skader, smerter og psykiske lidelser - det er bivirkningene man risikerer dersom man får diagnosen multiresistent tuberkulose og får medisiner for det. Men alternativet er i mange tilfeller å dø.

Nå advarer eksperter om utviklingen i områder ikke langt fra Norge: Multirestistent tuberkulose (MDR-TB) er på sterkest frammarsj i Øst-Europa og tidligere sovjetstater.

- 90 prosent av MDR-TB-tilfellene kan unngås dersom vanlige tuberkulosepasienter blir behandlet riktig. Med utviklingen vi ser nå vil multiresistent tuberkulose spres ytterligere også i våre nærområder, og vil koste verden enda mer framover, sier administrerende direktør Rasmus Malmborg i LHL Internasjonal til Dagsavisen.

 

Europa når ikke målet

Multirestistent tuberkulose er i ferd med å bli et voksende helseproblem i en rekke land i verden:

Blant de rundt 300.000 tilfeller av MDR-TB som ble rapportert i 2013 var mer enn halvparten i India, Kina og Russland.

15 av de 27 høybyrdelandene med MDR-TB ligger i den europeiske regionen.

- Frammarsjen er bekymringsfull blant annet i Baltikum, Moldova, Romania, sier Rasmus Malmborg.

Europa kommer ikke til å nå tusenårsmålet på tuberkulose, da dødeligheten er for høy.

 

- Giftig

- En menneskeskapt katastrofe, kaller lege Dina Midttun i Leger uten grenser frammarsjen av multiresistent tuberkulose.

Resistens mot antibiotika er noe alle bakterier kan utvikle, også tuberkulosebakterien. Multiresistent tuberkulose har fått utvikle seg fordi pasienter med vanlig tuberkulose ikke er blitt behandlet skikkelig. Vanlig tuberkulose må behandles med daglig inntak av medisiner i minst et halvt år, og det er krevende å følge opp at alle pasienter gjennomfører kuren. Mange har heller ikke tilgang til adekvat behandling.

- Personer som i dag har multiresistent tuberkulose, har enten utviklet det fordi de selv har vært behandlet for vanlig tuberkulose tidligere og ikke har fullbyrdet behandlingen, eller de er blitt smittet direkte av en person med multiresistent tuberkulose. Det siste ser vi stadig mer av, sier Midttun.

Hun har selv har jobbet i felt med tuberkulosepasienter, og forteller om svært alvorlige bivirkninger for pasienter med multiresistent tuberkulose.

- Den eksisterende behandlingen mot MDR-TB er rett og slett giftig. Den består av en kombinasjon av flere typer tabletter, og de første månedene også sprøyter. Behandlingen kan gi leverbetennelse, nyresvikt, hallusinasjoner, psykose, permanent døvhet og nummenhet i nervesystemet. Siden behandlingen må pågå i to år er det mange som ikke holder ut, forteller Dina Midttun.

Pasienten står da i fare for å utvikle en ekstremresistent form for tuberkulose - altså en enda mer motstandsdyktig bakterie som er nesten umulig å behandle.

 

Baltikum ille

Også når det gjelder ekstremresistent tuberkulose har Øst-Europa og Sentral-Asia de høyeste forekomster, forteller Rasmus Malmborg.

- Forekomsten er svært høy i våre nærområder. I Litauen har nesten 25 prosent av pasienter med multiresistent tuberkulose den ekstremresistente varianten. I Latvia er tallet nesten 22 prosent, sier Malmborg.

Vanlig tuberkulose er et globalt problem, med størst utbredelse i Afrika og Asia. Så hvorfor er situasjonen for multiresistent tuberkulose verst i land i Europa, i tillegg til India og Kina? Rasmus Malmborg sier en del av årsaken er at medisiner mot tuberkulose har vært mer utbredt og brukt av helsetjenester med dårlig oppfølging av pasientene i disse områdene.

- Mange i Afrika har ikke hatt adgang til medisiner. Og får man ikke begynt på behandling, får man heller ikke utviklet resistens, påpeker Malmborg.

Men man frykter også at det er store mørketall i afrikanske land når det gjelder multiresistent tuberkulose - og at man også der vil se en økning.

- Vi vet at land med dårlige helsevesen har dårligere forutsetning for å gi korrekt diagnose og å følge opp behandling, så vi frykter en økning også i afrikanske land. Men foreløpig er det færre tuberkulosemedisiner til rådighet blant færre private behandlere der, så slik sett er det lettere å kontrollere bruken, sier Malmborg.

 

Kuttet investeringer

Pasientene med multiresistent tuberkulose er ofte personer som lever i fattigdom eller har rusproblemer.

- I Russland er det for eksempel utbredt blant personer som har sittet i fengsel, som har begynt behandlingen i fengsel og så ikke blir fulgt opp når de kommer ut. Men sykdommen kan ramme alle - vi ser det også blant for eksempel unversitetsstudenter i Romania, forteller Malmborg.

Legemiddelbransjen har kuttet investeringene på tuberkulose med en tredel siden 2011.

- Hadde investeringene vært der kunne vi utviklet nye medisiner og ny vaksine, sier Malmborg.

Kampen kan ikke vinnes dersom man ikke følger opp roten til problemet - nemlig behandlingen av vanlige tuberkuloseproblemer.

- Det viktigste er å sikre at personer med vanlig tuberkulose blir fulgt opp. Kun da kan vi stanse utviklingen også av multiresistent tuberkulose, sier Malmborg.

asne.gullikstad@dagsavisen.no

 

 

 

«Behandlingen mot multiresistent tuberkulose er rett og slett giftig.»

Dina Midttun, 
lege

Multi-
resistent tuberkulose

Hvert år rammes en halv million mennesker av multiresistent tuberkulose (MDR-TB).

Det siste tiåret har fem millioner mennesker utviklet medisinresistent tuberkulose.

Kun én prosent av dem har hatt tilgang til behandling.

En og en halv million mennesker har mistet livet.

Bare én av fire MDR-TB-smittede i verden blir diagnostisert, og én av fem blir behandlet.

Kilde: Leger uten grenser