Kamper ved grensen mellom nord og sør har sendt tusenvis på flukt de siste månedene. Disse kom fra Nuba-fjellene i Sør-Kordofan til Sør-Sudan i juni. FOTO: GIULIO PETROCCO/NTB SCANPIX

Håp om framskritt

Nye samtaler gir forsiktig håp om framgang i striden mellom Sudan og Sør-Sudan.

Godt over ett år etter at Sør-Sudan ble et uavhengig land, står fortsatt viktige stridspunkter igjen å løse mellom Sør-Sudan og Sudan. Men samtaler som ble innledet i Etiopia i går gir på ny håp om at noen av dem kan løses.

- Vi kan håpe på en endelig avtale som får i gang oljeproduksjonen i sør igjen, og på sikkerhetstiltak i grenseområdene, som for eksempel demilitariserte soner, sier Sudan-forsker Øystein Rolandsen ved Institutt for fredsforskning (PRIO).

- Andre utestående spørsmål, da først og fremst grensetvistene, vil trolig bli utsatt eller henvist til andre instanser, sier Rolandsen til Dagsavisen.

 

Oljeavtale?

I august kom meldingen om at de to landene var blitt enige om en foreløpig avtale om oljestriden mellom nord og sør - en strid som i hele år har vært en stor bremsekloss i forhandlingene mellom Sør-Sudan og Sudan om hvordan den endelige avtalen mellom de to nabolandene skal se ut.

Sør-Sudan stanset oljeproduksjonen i januar da de to landene ikke klarte å bli enige om hvor mye Sør-Sudan skal betale for å frakte oljen sin gjennom rørledningene som går gjennom Sudan. Sudan hadde da på forhånd beslaglagt sørsudansk olje på grunn av striden om avgiftene - Sudan krever langt mer enn hva Sør-Sudan går med på. Saken er viktig for begge land. I Sør-Sudan er over 98 prosent av inntektene som ikke kommer fra bistand, fra oljeproduksjon. I august ble man enige om kompensasjonen Sør-Sudan skal betale til Sudan for å få gjennom oljen sin.

Men det gjenstår å befeste denne avtalen, for Sudan vil knytte dette til andre stridsspørsmål, som grensestridene. Øystein Rolandsen mener dette er litt uklart foreløpig.

 

Økt optimisme

- På den ene siden har Sudan sagt man må finne en løsning ved grensen for at de skal godta en oljeavtale. På den andre siden ser Sør-Sudan ut til å ha iverksatt tiltak for å få satt i gang oljeproduksjonen igjen. Det kan bety at partene inngår en endelig oljeavtale uavhengig av andre uløste spørsmål. En annen mulighet er at Sør-Sudan ser det som såpass sannsynlig at man finner en omfattende løsning på andre spørsmål at de like godt kan starte den lange prosessen med å gjenoppta produksjonen, sier Rolandsen.

På begge sider er blir det uttrykt mer optimisme enn tidligere på offisielt hold foran forhandlingene som nå er satt i gang.

- Sudans delegasjon er klar for å inngå en avtale innen utgangen av denne måneden, sier talsmann El-Obeid Morawah fra Sudans utenriksdepartement, ifølge nyhetsbyrået Reuters.

FN har satt en frist til 22. september på enighet rundt avtalen.

 

Tusenvis på flukt

Blant dem som har lidd mest under stridighetene mellom nord og sør det siste året, er lokalbefolkningen i grenseområder som Sør-Kordofan og Blånilen. I begge delstater har det vært urolig på grunn av kamper mellom Sudans regjeringsstyrker og styrker som er knyttet til den sørsudanske frigjøringshæren SPLA.

Tusenvis av mennesker har flyktet fra krigshandlinger i grensetraktene mellom Sudan og Sør-Sudan de siste månedene, og 170.000 lever nå i flyktningleire i sør.

Rolandsen påpeker at grensespørsmålene er langt vanskeligere enn oljespørsmålet, selv om oljen er blitt viet mye oppmerksomhet internasjonalt.

- Det er i mye større grad et spørsmål der den ene parten vinner og den andre taper. Det er flere større områder partene ikke er enige om hvem som eier. Hvor skal grensene gå? Skal man ha en fysisk avgrensing av grensene? Og hvor lett skal det være å bevege seg over grensen? Disse vanskelige spørsmålene blir Sudan og Sør-Sudan neppe enige om med det første. Men det ligger an til enighet om opprettelse av en demilitarisert sone mellom landene, med streng internasjonal overvåking av ferdsel gjennom sonen, sier Rolandsen.

asne.gullikstad@dagsavisen.no