SJEKKES: Personer som vil inn i Danmark fra Tyskland kan bli utsatt for tilfeldige kontroller, mens alle som krysser grensen mellom Danmark og Sverige vil bli sjekket. Her fra grensen mellom Danmark og Tyskland i går. FOTO: CARSTEN REHDER/NTB SCANPIX

Grensesjekk truer Schengen-avtalen

Schengen-samarbeidet er ytterligere satt på prøve etter at Sverige og Danmark har innført grensekontroller. I dag holdes krisemøte om situasjonen.

I dag er Sverige, Danmark og Tyskland innkalt til et hastemøte av EUs asyl- og migrasjonskommissær Dimitris Avramopoulos om de nyinnførte grensekontrollene.

– Målet med møtet er å forbedre samordningen mellom landene, sier EU-kommisjonens talsmann Margaritis Schinas.

LES OGSÅ: Innfører kontroll

– I fare

Tysklands utenriksminister Frank-Walter Steinmeier advarer om at prinsippet om bevegelsesfrihet står i fare i Europa etter at nå sist både Sverige og Danmark har innført grensekontroller med ID-sjekk.

– Jeg håper det ikke, men jeg kan se risikoen, sier Steinmeier til den tyske avisen Bild på spørsmål om Schengen-samarbeidets framtid står i fare.

Steinmeier mener Europa heller må styrke kontrollen ved Europas eksterne grenser samtidig som man jobber for felles løsninger for å møte flyktningkrisen.

Italia skal nå gjeninnføre grensekontroller til Slovenia som følge av flyktningkrisen, meldte den italienske avisen Corriera della Sera i går.

Sverige innførte mandag kontroll av alle personer som kommer til landet fra Danmark. Samme dag innførte Danmarks regjering en midlertidig grensekontroll mot Tyskland. Men mens alle personer kontrolleres på vei inn til Sverige, gjennomfører Danmark kun stikkprøver, og har heller ikke bedt den danske jernbanen eller rederier om å sjekke personer som passerer grensen.

Mens Danmarks tiltak ble godt mottatt i Sverige, har det vekket negative reaksjoner i Tyskland. Danmark gikk til dette skrittet fordi regjeringen fryktet det skulle hope seg opp mange asylsøkere i København som ikke kom videre.

Midlertidige grensekontroller er tillatt innenfor Schengen-samarbeidet i spesielle omstendigheter. Men mange mener nå de siste tiltakene i Norden er nok et skudd for baugen for Schengen-samarbeidet, etter en rekke innstramminger og midlertidige kontroller i flere Schengen-land de siste månedene.

– Schengen er brutt sammen. Illusjonen om de ytre grenser har bristet! Hvorfor skal det ta så lang tid å erkjenne? skriver Kristian Thulesen Dahl, leder av Dansk Folkeparti på ytre høyre fløy på Facebook.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Åpent for tolkning?

Debatten går nå om hvorvidt den pågående flyktningsituasjonen gir grunnlag for å kontrollere grensene i henhold til Schengen-reglene. Kontrollene er innført for å «sikre ro og orden», slik Schengen-avtalen åpner for. Men enkelte eksperter er skeptiske til om dette kan brukes som argument, all den tid asylsøkertallene har sunket de siste ukene til Danmark og Sverige.

Ifølge den såkalte Schengengrensekodeksen kan et medlemsland unntaksvis innføre grensekontroll dersom «det foreligger en alvorlig trussel mot den offentlige orden eller den indre sikkerhet». Landet skal i så fall vurdere i hvilket omfang kontrollen er «en passende reaksjon», og om det står i et «rimelig forhold til trusselen». Spørsmålet blir da hvordan man skal tolke det.

– Det er viktig å fremheve at det faktisk ikke er noen retningslinjer fra EU om hva som konkret ligger i formuleringen om at det skal være en trussel mot den offentlige orden eller den indre sikkerhet i en medlemsstat, sier Louise Halleskov Storgaard, forsker i EU-rett ved Aarhus Universitet, til den danske avisen Information.

EU-professor Marlene Wind sier til samme avis at Schengenreglene reelt sett er satt ut av kraft nå. Hun viser til at reglene egentlig var laget med sikte på spesielle hendelser som fotballkamper som medførte uro, store politiske toppmøter som medførte demonstrasjoner eller frykt for terrorangrep.

– Men nå er vi i en ny situasjon, hvor flere land har innført midlertidig grensekontroll på grunn av flyktninger, og det betyr at EU-kommisjonen tilsynelatende har valgt å se tida an, sier Wind.

Svenske myndigheter sier situasjonen skal gjennomgås 18. januar. Danmarks kontroller innføres foreløpig i ti dager. Grensekontroller kan innføres i en perioder på opptil 30 dager, men kan forlenges. Hvis det foreligger «ekstraordinære omstendigheter», kan kontrollen forlenges i opp til to år.

LES OGSÅ: Forfang: – Svenske tiltak kan gjøre Norge sårbart

Færre mot nord

Forskjellen er stor mellom pågangen av asylsøknader til Sverige og Danmark: Danmark mottok 21.000 asylsøknader i 2015, mens Sverige mottok 163.000 søknader.

Effekten av grensekontrollen er foreløpig helt uviss. Sverige mottok i går flere asylsøknader enn dagen før, ifølge det svenske Migrationsverket, men tallene svinger fra dag til dag.

På jernbanestasjonen i Hamburg rapporterer frivillige om færre flyktninger som prøver å reise nordover etter at grensekontrollen ble innført ved grensene til Danmark og Sverige.

– Normalt har det vært mange som gjerne vil videre herfra til Sverige, Norge, Finland og Danmark. Men i dag er det ingen, sier «Petra» til den danske avisen Politiken. Hun vil ikke stå fram ved fullt navn siden hun hjelper flyktninger og asylsøkere og derfor står i fare for angrep fra høyreekstreme.

Men hun forteller at nedgangen av personer som vil nordover har vært merkbar også før disse tiltakene ble innført mandag.

– I de siste ukene har vi merket en nedgang i antallet folk som vil videre herfra mot nord, sier hun, og sier asylsøkerne har oppfattet det slik at det er blitt vanskeligere å komme til Skandinavia.

LES OGSÅ: Turistene fra helvete