- Mine to første barn ga jeg mest smør, sier Teguada, som venter sitt tredje barn. Her får hun hjelp av helsearbeider Missaye Gedefaw. FOTO COLIN CROWLEY, REDD BARNA

Går foran i kampen for kvinner

KLATRER: Fattige Etiopia har sterk økonomisk vekst, og skårer nå også i kampen for kvinner og barn. 
Ingen andre afrikanske land har redusert mødre­dødeligheten mer.

Det viser den internasjonale årlige tilstandsrapporten for verdens mødre, som slippes av Redd Barna i dag. I rangeringen for mødre og kvinner i 178 land, kommer Finland og Norge på topp, mens det er aller verst å være mor i Somalia.

Blant dem som viser framskritt på en rekke områder for kvinner siden rangeringen begynte for 15 år siden, er Etiopia, som kan vise til dette:

* Kvinner som dør under svangerskap eller fødsel er redusert med to tredeler - mest av alle afrikanske land.

* Antall barn under fem år som dør er halvert.

* Antall kvinner i parlamentet har økt fra tre til 23 prosent.

- Vekst i økonomien gjør at Etiopia har større mulighet til å investere i dette. Men dette handler også om politisk vilje til å satse på kvinne- og barnehelse, sier generalsekretær Tove Wang i Redd Barna til Dagsavisen.

 

Ga babyen smør

Etiopia ligger fortsatt lavt på statistikken over mødres kår: på 149.-plass. Men landet klatrer raskt: det har beveget seg 16 plasser oppover bare på 15 år. Det er et lyspunkt i et kontinent som ellers peker seg negativt ut for mødre og barn: alle de ti dårligst stilte landene er i Afrika.

Tove Wang peker på én avgjørende faktor for den gode utviklingen i Etiopia: at helsearbeidere når ut til der de fattige bor.

- Etiopia har satset på helsearbeid der folk bor. De lærer opp og bruker personer i landsbyene som helsearbeidere; selv om de ikke har full helseutdanning fungerer de som forlengede armer for utdannede helsearbeidere. Med bistand fra sykepleiere, jordmødre og leger kan de gjøre en god jobb, sier Wang.

De såkalte utvidede helsearbeiderne får utdanning ett år på college, finansiert av myndighetene. Slike helsearbeidere kan blant annet ha stor betydning for forebyggende helsearbeid, som å fortelle kvinner om amming, ernæring, hygiene og faretegn.

Teguada Kassa, en kvinne Redd Barna møtte i Etiopia, venter sitt tredje barn, og er en av kvinnene som har nytt godt av slike helsearbeidere.

- Mine to første barn ga jeg mest smør. Jeg ga dem bare brystmelk tre dager etter fødselen, som er kulturen her. Denne gang har jeg fått råd og hjelp fra helsearbeidere som har kommet hjem til meg. De har lært oss hvor viktig det er å amme og hvordan jeg skal forberede meg før babyen kommer. Jeg skal også sørge for å føde på en fødestue og få oppfølging på fødeklinikken etter fire måneder, sier Kassa.

Amming har vist seg å være en av de beste måtene å motvirke feilernæring, sykdom og død hos spedbarn.

 

Norden øverst

Også andre land har vist framgang for mødrehelse: Både Afghanistan, Bangladesh, Bhutan og Nepal har redusert mødredødelighet med 60-70 prosent siden 2000.

Kriteriene for rangeringen av verdens mødre omfatter flere faktorer: mødredødelighet, spedbarnsdødelighet, forventet utdanningsnivå, brutto nasjonalinntekt og til sist kvinners deltakelse i politikken.

Nordens fem land ligger på fem av de seks øverste plassene, sammen med Nederland. Nederst ligger Somalia, med DR Kongo, Niger og Mali på plassene over.

- Mange av landene som kommer nederst er rammet av humanitære kriser, enten naturkatastrofer eller konflikt. Halvparten av kvinner som dør av årsaker som kan forebygges, bor i disse områdene, som for eksempel Somalia. Men det vi ser, er at det lønner seg å investere i helse også for landene som er verst stilt, sier Tove Wang.

Samtidig som økonomisk vekst gir bedre utgangspunkt for å satse på helse og utdanning, slår det også motsatt vei: - Alt henger sammen, når man stanser på utdanning og helse får man lavere dødelighet, et mer produktivt samfunn og bedre økonomi på sikt, sier Wang.

asne.gullikstad@dagsavisen.no