Antall sædceller hos menn i mange vestlige land har blitt halvert de siste tiårene. Forskerne klarer ikke forklare hvorfor. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Forskere slår alarm om synkende sædkvalitet hos menn i vestlige land

Antall sædceller hos menn i vestlige land er halvert siden 70-tallet. Men forskerne vet ikke hva som er skyld i utviklingen.

Den nedadgående kurven viser ingen tegn til å flate ut, ifølge forskere.

Forskere som har vurdert resultatene av nesten 200 separate studier, sier antall sædceller hos menn fra Nord-Amerika, Europa, Australia og New Zealand ser ut til å være halvert på under 40 år, skriver BBC.

Svært bekymret

Analysen, som er utført under ledelse av forskere i Israel og USA, viser også at kurven har gått ned under hele perioden, og den viser ingen tegn til å flate ut. Spermiekonsentrasjonen, antallet sædceller per millimeter, har sunket med 52,4 prosent, ifølge forskerne.

Forskningsleder Hagai Levine fra Hebrew University i Jerusalem sier han er «svært bekymret» for framtiden hvis utviklingen fortsetter.

"Vi kan få et alvorlig problem med reproduksjon generelt. Dette kan utrydde menneskeheten", sier Levine til BBC.

Ukjent årsak

Enkelte eksperter er skeptiske til funnene, som er publisert i Human Reproduction Update, og mener det kan være for tidlig å konkludere. Årsaken til reduksjonen er ikke kjent, og forskerne oppfordrer myndighetene til å undersøke hva som kan ligge bak.

Tidligere studier av sædkvalitet har fått kritikk for å primært undersøke menn som allerede er infertile, og dermed gi et feilaktig bilde av virkeligheten. Mange forskere har derfor ment at synkende sædkvalitet i vesten er en myte.

Denne nye studien tar tak i kritikken ved å forske på unge menn som selv ikke vet noe om sin egen fruktbarhetsstatus, skriver The Washington Post. Studien er den største av sitt slag, og omfatter testresultater fra nester 43 000 menn.

Ingen nedgang i Asia og Afrika

Det er ikke registrert noen nedgang blant menn fra Sør-Amerika, Asia og Afrika.

Professor Allan Pacey ved Sheffield University påpeker til BBC at færre slike studier har blitt utført i ikke-vestlige verdensdeler, og sier mye arbeid gjenstår for å kunne trekke konklusjoner.

Pacey nevner likevel at dårlig sædkvalitet ofte lenkes til "eksponering for kjemikalier, stress, overvekt og kosthold".