Forskere: Bier kan grunnleggende matematikk

Til tross for hjernestørrelsen, kan disse dyrene lære å regne.

 

Ja, helt sant, bier kan visst regne. Ifølge en undersøkelse publisert denne uken i det vitenskapelige tidsskriftet Science Advances, har forskere ved RMIT University in Melbourne, Australia, funnet ut at honningbier kan addere og subtrahere hvis trent opp til det.

Les også: Hobbybier 
i egen hage

Ikke hjernestørrelsen som teller

Denne oppdagelsen kan hjelpe forskere med å forstå forholdet mellom hjernestørrelse og hjernekraft, skriver CNN. Ifølge studien kan en avansert forståelse av tall være mer tilgjengelige for dyr, enn man tidligere har trodd.

Forskeren sier til CNN at hun håper at resultatene av denne studien hjelper folk med å forstå at «insekter ikke er uintelligente. De er smarte og kan gjøre kognitivt krevende ting.»

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Disse dyrene kan tallregning

Tallregning er sikkert ikke nyttig i honningbiens daglige liv, men de kognitive ferdighetene som kreves for å løse matematiske problemer er sannsynligvis fordelaktige, ifølge forskerne. 

Mange dyr forstår tall på et grunnleggende nivå, men til nå har bare et fåtall evnen til å legge til og trekke fra. Den korte listen består av sjimpanser, afrikanske grå papegøyer, edderkopper – og nå honningbier. Hvis de klarer det... 

Les også: Guvernøren har svartmalt ansikt, mens viseguvernøren anklages for voldtekt