Pil Teisbo i Kvinnefronten frykter at det vil få «katastrofale konsekvenser» om en anerkjent organisasjon som Amnesty går inn for å avkriminalisere prostitusjon. FOTO: HILDE UNOSEN

Foreslår å tillate sexkjøp

Menneskerettighetsorganisasjonen Amnesty foreslår å avkriminalisere sexkjøp. Kvinnebevegelsen frykter det vil styrke halliker og menneskehandel.

– Dette er en misforstått idé om hvordan man kan hjelpe mennesker i prostitusjon. Det finnes ikke vanntette skiller mellom trafficking og annen type prostitusjon, sier Pil Teisbo i Kvinnefronten.

Det nye forslaget fra Amnesty handler om å avkriminalisere sexindustrien, det vil si at ikke bare de som kjøper sex, men også bordell- og hallikvirksomhet ikke vil være straffbart. Argumentet er at det vil ivareta de prostituertes rettigheter bedre.

Etter at forslaget ble lekket til en britisk journalist har det vekket massiv motstand i kvinnebevegelsen og feministorganisasjoner. En rekke kvinnelige kjendiser som Lena Dunham, Kate Winslet og Meryl Streep har signert et opprop mot prostitusjonsforslaget.

– Ikke normalt arbeid

Forslaget skal opp til avstemning når representanter for de nasjonale Amnesty-avdelingene møtes denne helgen og neste uke til Internasjonalt rådsmøte i Dublin.

Teisbo i Kvinnefronten frykter et ja fra Amnesty vil få store konsekvenser og bidra til å gjøre det mer akseptabelt å kjøpe sex, og styrke dem som tjener penger på at andre selger sex.

– Amnesty er en respektert organisasjon som gjør masse bra, også når det gjelder kvinners rettigheter, men dette tror jeg vil være katastrofalt for holdningene folk har til prostitusjon. Når vi vet om alle problemene og den grove kriminaliteten som skjer i denne bransjen, er det ikke mulig å anerkjenne det som et normalt arbeid. Vi vet at de fleste ønsker seg ut av prostitusjon, de må få hjelp gjennom exit-muligheter, ikke legalisering av sexindustrien, sier Teisbo.

Støtte for forbud

Forslaget fra Amnesty går mot trenden i nasjonal lovgiving de siste årene. Lovforbud mot sexkjøp (å selge sex er lov), også kalt den nordiske modellen, har fått økt støtte. Sverige innførte et forbud mot å kjøpe sex i 1999, siden har Norge og Island fulgt etter. Det er også forbud i Frankrike, Nord-Irland og Canada, og det diskuteres i Storbritannia. EU-parlamentet vedtok i fjor å jobbe for forbud mot sexkjøp i Europa.

En analyse fra Vista om effekten av sexkjøpsloven i Norge i fjor, hevdet at forbudet hadde en normgivende effekt som bidro til å dempe etterspørselen etter betalt sex.

Svenske Amnesty har gått aktivt ut mot forslaget fra moderorganisasjonen, men Amnesty i Norge er foreløpig tause. Kommunikasjonssjef Ingvild Lyberg sier i en e-post at de synes diskusjonen er vanskelig, og at den norske delegasjonen først og fremst mener det ikke er «formålstjenlig med en internasjonal policy og at Amnesty heller bør vurdere situasjonen for sexarbeidere ut fra kontekst og gjeldende lover og regler i det enkelte land».

– Meningene om dette spriker svært, og utfallet er usikkert, skriver Lyberg.

Amnesty stemmer over forslaget tirsdag.

 

 

Støtter Amnesty

Prostituertes interesseorganisasjon i Norge, PION, mener avkriminalisering av sexindustrien er et naturlig standpunkt å ta. Grupper som har behov for det beskyttes best gjennom rettigheter, ikke forbud, mener daglig leder Astrid Renland.

– Kriminalisering forsterker stigma og håndhevelse av strafferettslig kontroll og forbud er ofte uforenelig med ivaretakelse av menneskerettigheter, skriver Renland i en e-post til Dagsavisen.

Hun forteller at PIONs erfaring med sexkjøpsloven i Norge er at «man har redusert et komplekst og sammensatt felt til et spørsmål om lovbrudd og kriminalitetsbekjempelse».

– Sexarbeidere formidler om generell utrygghet og følelsen av å være kriminalisert og jaget av politiet, skriver Renland.

 

Tyskland vil påby kondom

Tyskland er blant landene som har gått lengst i å legalisere prostitusjon: Bordellvirksomhet har vært lovlig siden 2002. En dokumentar fra britiske Channel 4 tidligere i år slo fast at sexindustrien i Tyskland har økt kraftig etter lovendringen. Men i stedet for at prostitusjon har blitt en «jobb som alle andre» med ansettelseskontrakter, helseforsikring og pensjonsordninger, fant journalist Nisha Lilia Diu nettauksjoner for jomfruer og «sex bokser» der menn står i kø i lunsjen. Det er nå hele 400.000 prostituerte i Tyskland, de fleste er innvandrere, og prisene har falt, ifølge Diu.

Kritikerne mener legalisering av bransjen har gjort det vanskeligere å skille mellom lovlig bordellvirksomhet og utnytting og menneskehandel. Yrket blir også fortsatt stigmatisert. 

Tyske myndigheter har begynt å revurdere lovgivningen. Som et ledd i å sikre bedre beskyttelse av dem som selger sex foreslo regjeringen nylig å påby kondom og meldeplikt for prostituerte.