Fiskeriministeren har svart chilensk urfolksgruppe

Matsikkerhet og nasjonal selvråderett er stikkord i svaret fiskeriministeren har skrevet på brevet kongeparet fikk fra det chilenske urfolket yaganerne.

Harald T. Nesvik (Frp) skriver til lederen for yaganerne at kong Harald har lest brevet han fikk av demonstranter sør i Chile.

Urfolksgruppen vil stanse laksenæringen og sier den ødelegger miljøet i området.

Les også: Derfor demonstrerer urfolk i Chile mot det norske kongeparet

– Destruktiv industri

– Vi, yagan-samfunnet, verdens sørligste urfolk, vil gi dere dette brevet fordi vi i tusenvis av år har brydd oss om miljøet på dette sørlige stedet, skriver de.

I brevet henvender de seg direkte til kongeparet.

– Vi ber om at dere kan bestemme å ikke innføre denne destruktive industrien, lakseoppdrettsnæringen, i våre kanaler og vårt territorium, skriver de.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

FN-mål

Nesvik åpner med å si at han er enig i at vi må ta vare på naturen og havene. Deretter går han rett over til FNs bærekraftmål og påpeker at matsikkerhet – altså tilstrekkelig forsyning av mat – er en del av disse målene, i tillegg til bærekraftig forvaltning av havene.

Han påpeker at 5 prosent av verdens mat kommer fra havet og FNs landbruksorganisasjon har sagt at mer av maten i fremtiden må komme fra blant annet fiskeoppdrett.

Deretter påpeker fiskeriministeren det samme som han sa etter at han og kongeparet ble møtt av demonstranter under statsbesøket i Chile de siste dagene.

Les også: Demonstranter stanset og gikk løs på kongeparets bil i Chile

– Forventer at de følger reglene

– Det er chilenske myndigheters suverene rett å fastsette lover og reguleringer for oppdrettsnæringen i Chile, samt bestemme hvilke områder som skal åpnes for næringen, skriver Nesvik.

Han sier at verken han eller kongen dermed har noen myndighet til å påvirke dette.

– Men i møter med norske ledere som har virksomhet i Chile og andre land, gjør jeg det klart at jeg forventer at norske firmaer i utlandet følger reglene der de er. Jeg forventer også at norske bedrifter i utlandet er bevisst ansvaret de har overfor naturen og samfunnet der de er aktive, avslutter Frp-statsråden.