Fattigdom kan følge pandemien, Norge tar til orde for samarbeid

I kjølvannet av koronakrisen kan verden risikere 122 millioner nye fattige innen 2030, viser en ny rapport.

– Bare gjennom internasjonalt samarbeid kan vi hindre at millioner vil sulte etter denne pandemien, skriver utviklingsminister Dag-Inge Ulstein (KrF) og FNs tidligere generalsekretær Ban Ki-moon i en kronikk i forbindelse med rapportlanseringen 22. mai.

Ban Ki-moon leder Den internasjonale organisasjonen for klimatilpasning – Global Center on Adaptation – som står bak rapporten.

– Klimaendringene undergraver fattigdomsbekjempelse og setter matproduksjonen i fare, sier Ulstein.

Rapporten fokuserer på hvordan økt satsing på klimatilpasning og matsikkerhet vil være et effektivt tiltak for å begrense virkningene av pandemien og til gjenoppbygging.

I rapporten foreslås det tiltak som vil bidra til å redusere risikoen for pandemier, bidra til oppbygging av klimarobuste samfunn og styrke den økonomiske utviklingen.

Utviklingsministeren framhever at covid-19-krisen skaper et enda større behov for internasjonalt samarbeid.

– Antallet fattige i verden har gått ned fra 2 milliarder til 800 millioner, men hvis vi ikke får styrket arbeidet med klimatilpasning, vil vi snarere få 122 millioner nye fattige innen 2030. Norge vil derfor trappe opp innsatsen for klimatilpasning, sier Ulstein.

Les også: Denne aldersgruppen er langt mindre utsatt for å få korona