Kvinnelige flyktninger på vei til Nord-Europa opplever frykt og overgrep i Tyrkia, Hellas og på Balkan. FOTO: ALKIS KONSTANTINIDIS/NTB SCANPIX

Farlig flukt

Kvinner på flukt gjennom Europa blir mishandlet og misbrukt, og de får ikke den nødvendige beskyttelsen av myndigheter og hjelpeorganisasjoner, advarer Amnesty International.

Menneskerettighetsorganisasjonen har intervjuet en rekke kvinner fra Syria og Irak som har flyktet via Tyrkia, Hellas og land på Balkan. De fleste av dem befinner seg i dag i Tyskland, men noen er også intervjuet på et mottakssenter i Norge.

Kvinnene forteller om frykt, mishandling og seksuelle overgrep fra menneskesmuglere, grensevakter og andre flyktninger på sin ferd gjennom Europa.

Lite beskyttelse

– Etter å ha levd med krigens grusomheter i Irak og Syria, har disse kvinnene satt alt på spill for å søke beskyttelse for seg selv og barna sine. Men fra det øyeblikk de legger ut på denne reisen, blir de på nytt utsatt for vold og utnyttelse og de får lite hjelp og beskyttelse, sier Tirana Hassan i Amnesty International.

– Disse kvinnene og barna deres har flyktet fra noen av verdens farligste områder, og det er skammelig at de fortsatt skal være i fare når de kommer til Europa, sier Hassan som leder Amnestys avdeling for krisehåndtering.

Leire og mottak

Aller størst risiko løper de kvinnelige flyktningene i transittleire i Ungarn, Kroatia og Hellas, der de må sove side ved side med hundrevis av mannlige flyktninger. Noen steder forlater kvinnene slike leire, for i stedet å sove under åpen himmel der de føler seg tryggere.

Kvinnene forteller også at de føler seg utrygge på tyske asylmottak fordi de må dele toaletter og baderom med menn.

Det må gjøres mer for å sikre at kvinner på flukt, særlig de mest utsatte, får særbehandling slik at de får den nødvendige beskyttelse, og europeiske myndigheter må tillate trygge og lovlige fluktruter, slår Amnesty fast. (NTB)