Får ikke viktig hiv-medisin

Livsviktig medisin for hivsmittede skulle bli mer tilgjengelig. Ifølge Leger Uten Grenser har lite skjedd.

Legemiddelprodusenten Gilead Sciences kunngjorde i fjor at prisen på en livsviktig medisin for mennesker som lever med hiv skulle bli redusert. Men ifølge Leger Uten Grenser har lite blitt gjort for å gjøre medisinen mer tilgjengelig.

– Dette er en dyr medisin som Gilead har sagt at de ville registrere i en rekke lavinntektsland og selge til kostpris, sier Øyunn Holen.

Hun er tidligere feltarbeider i Leger Uten Grenser og har jobbet med hivsmittede blant annet i Kenya og Liberia.

– Vi spør oss selv om dette bare var et PR-stunt eller om Gilead har tenkt å gjøre noe med det, sier hun.

Reportasje: El Salvador: Ikke krig, ikke fred (+)

– Går ut over pasientene

Medisinen L-AmB er viktig i behandlingen av soppinfeksjonen kryptokokk, som kan føre til hjernehinnebetennelse. Infeksjonen rammer i hovedsak hivpositive personer, og er den nest vanligste dødsårsaken blant hivsmittede.

Gilead Sciences uttalte i september i fjor at de skulle gjøre medisinen tilgjengelig i 116 lavinntektsland, og skulle bli solgt til en «non-profit»-pris.

Selv om det bare er knappe ti måneder siden Gilead Sciences sin uttalelse og medisinen har blitt registert i seks land, mener Holen at mer burde blitt gjort for å følge opp løftene deres.

– Å senke prisen i de landene hvor medisinen er registrert, burde de ha gjort. Og de burde i det minste ha startet prosessen med å registrere medisinen i andre land. Det ser ikke ut til å ha skjedd, sier Holen.

Infeksjonen tar livet av flere enn 180.000 mennesker i året.

Høy pris I landene hvor medisinen ikke er registrert, får ikke lokale sykehus tilgang til medisinen. Dermed blir færre pasienter behandlet.

– Leger Uten Grenser har mulighet til å importere medisinen, men for en høy pengesum, sier Holen.

Hun forteller at pasientene som Leger Uten Grenser ikke behandler vil ikke ha tilgang til medisinen. Dette er det viktigste for dem.

– Uten behandling er sykdommen 100 prosent dødelig, sier Holen.

Hvis man derimot får behandling er prognosene gode.

Kommentar: De kriminaliserte livredderne

– Skjønner behovet

I en e-post til Dagsavisen skriver Gilead Sciences at de jobber aktivt for å forbedre tilgangen til medisinen.

Ifølge Gilead Sciences har de samarbeidet med blant annet Unitaid, en organisasjon som jobber med anskaffelse og distribusjon av medisiner mot hiv/aids, for å få i stand et program som gjør medisinen tilgjengelig i lavinntektslandene.

– Vi forstår det presserende behovet og holder fast ved løftet vårt, skriver Gilead Sciences. De viser til at de blant annet har investert i et nytt produksjonsanlegg for å utvide produksjonskapasitet til medisinen.