Faktisk.no: Nei, David Attenborough har ikke kalt norsk vindkraft «galskap» eller «en skandale»

Påstand: «Den norske vindkraftutbyggingen er en skandale (...) som vil få konsekvenser i all tid og kommende generasjoner! Galskap, rett og slett! – Sir David Attenborough.» Konklusjon: Faktisk helt feil.