EU ruster til kamp om britiske fiskekvoter

EUs medlemsland forbereder seg på svært vanskelige forhandlinger om fiskeri når det framtidige forholdet til Storbritannia skal meisles ut.

Stats- og regjeringssjefene i EU ga søndag sin velsignelse til skilsmisseavtalen som er forhandlet fram med Storbritannia.

I avtalen kommer det fram at EU og Storbritannia skal prøve å få på plass en ny fiskeriavtale innen 1. juli 2020.

Flere medlemsland er likevel bekymret over situasjonen, og da skilsmisseavtalen ble godkjent søndag, ble det samtidig vedtatt en egen protokolltilførsel fra EUs side for å understreke hvilke krav EUs medlemsland vil stille i de framtidige forhandlingene.

EU vil gi fiskeri «særskilt oppmerksomhet», og fiskebedrifter og kystsamfunn skal beskyttes, heter det i protokolltilførselen.

Samtidig fastslås det at en framtidig fiskeriavtale med Storbritannia må sikre gjensidig tilgang til farvann og kvoter for europeiske og britiske fiskere.

Saken har vært spesielt viktig for Frankrike.

– Dette blir et avgjørende punkt i de framtidige forhandlingene, sa president Emmanuel Macron da han møtte pressen etter toppmøtet.

I rommet ved siden av holdt Storbritannias statsminister Theresa May sin egen pressekonferanse. Hun påpekte at Storbritannia blir en uavhengig kyststat etter skilsmissen – med større kvoter for britiske fiskere som resultat.

– Vi vil være i stand til å bestemme selv hvem som får fiske i våre farvann, sa May.

(NTB)