UKIP-leder Nigel Farage, her portrettert som en maske, samler velgere på anti-EU-migrasjon. Statsminister David Cameron, her som dukke, tar også temaet til kamp med EU. Stuntet på bildet er fra De konservatives landsmøte i høst. FOTO: LEON NEAL, NTB SCANPIX

EU-migrantene 
fra øst er til nytte

EU: De utskjelte arbeidsinnvandrerne fra Øst-Europa har bidratt mer enn de har kostet økonomisk i Storbritannia, viser ny studie.

Midt i den storpolitiske dragkampen mellom den britiske regjeringen og EU om migrasjon kommer de nye tallene om hvordan arbeidsinnvandrere fra Europa har slått inn i økonomien i Storbritannia. Der slås blant annet dette fast: Arbeidsinnvandrere fra ti av de nyeste EU-medlemslandene har bidratt mer enn de har kostet det britiske samfunnet de siste årene.

 

- Bidrar mye

Immigrantene til Storbritannia fra landene som ble med i EU i 2004 har betalt fem milliarder pund mer i skatt enn de har mottatt i ytelser fra den britiske staten i årene mellom 2000 og 2011, slås det fast i rapporten fra Centre for Research and analysis on Migration ved University College i London.

- En betydelig bekymring i den offentlige debatten om migrasjon er hvorvidt immigrantene bidrar med sin del til skatte- og velferdsdebatt, sier professor Christian Dustmann, medforfatter av studien, til britiske medier.

- Særlig europeiske immigranter, både fra de nye og gamle medlemslandene, står for de mest betydelige bidragene, sier professoren.

 

Dragkamp

Tilstrømningen til Storbritannia av folk fra andre land i EU er en het potet i britisk politikk og er nå også kjernen i en pågående storpolitisk dragkamp mellom den britiske regjeringen med statsminister David Cameron i spissen, og andre i EU. Årsaken er at Cameron ønsker endringer i EUs migrasjonspolitikk som kan bidra til å begrense tilstrømningen til De britiske øyer.

Men Tysklands forbundskansler Angela Merkel vil sette foten ned for reformer som rører unionens prinsipp om fri flyt av arbeidskraft innenfor EU, slik Dagsavisen har omtalt (se faksimile).

Det euroskeptiske partiet UK Independence Party har trukket til seg mange velgere det siste året på grunn av hjertesakene anti-EU og anti-innvandring. Særlig bulgarske og rumenske innvandrere er blitt trukket fram som en byrde for det britiske samfunnet. Romania og Bulgaria er blant landene som sluttet seg til i 2004, som funnene nevnt ovenfor refererer til.

Den nye studien viser også at ingen andre land i EU tiltrekker seg så mye høyt utdannet europeisk arbeidskraft som Storbritannia. Mens 62 prosent av vesteuropeiske arbeidsmigranter som har slått seg ned på De britiske øyer har en universitetsgrad, mot bare 24 prosent av britene selv.

 

Kritisk

Men kritikerne av studien hevder innvandrerne vil tappe økonomien på sikt.

- En gruppe mennesker som er unge og spreke vil ikke koste mye, men hvis de er her over lengre tid vil de det, sier sir Andrew Green i Migration Watch til BBC.

Begrensningen på migrasjonen til Storbritannia er et av de viktigste slagene sett fra statsminister Camerons ståsted overfor EU i perioden som kommer. I mai er det valg i Storbritannia, og Cameron har lovet folkeavstemning om EU et par år etter det om han fortsetter ved makten. Men innen det er han avhengig av å framforhandle nye betingelser med EU for å friste britiske velgere til videre EU-medlemskap.

Striden har ført til brister innen koalisjonen mellom De konservative og Liberaldemokratene, og denne uka trakk statssekretær Norman Baker fra Liberaldemokratene seg fra regjeringen, blant annet med beskjed om at De konservative er «besatt» av innvandring.

asne.gullikstad@dagsavisen.no