WTOs generaldirektør Roberto Azevedo hadde grunn til å smile lørdag morgen, da tolv år med forhandlinger endelig hadde båret frykter. FOTO: REUTERS/NTB SCANPIX

Enighet om historisk handelsavtale

HANDEL: Etter tolv år med forhandlinger er det oppnådd enighet i Verdens handelsorganisasjon (WTO) om en ny global handelsavtale. – Svært gledelig, sier utenriksminister Børge Brende (H).

Enigheten ble oppnådd etter at Cuba gikk tilbake på sin trussel om å nedlegge veto mot avtalen dersom ikke USA hevet sin mangeårige handelsblokade av landet.

Bolivia, Venezuela og Nicaragua støttet Cuba i dette kravet, men cubanerne kom natt til lørdag til enighet med USA om et kompromiss.

– For første gang i vår historie, har WTO virkelig levert, sa WTOs generaldirektør Roberto Azevedo da avtalen var i havn under ministerkonferansen på Bali i Indonesia.

– Denne gangen kom alle medlemmene sammen. Vi har fått verden med i WTO igjen, sa en tårevåt Azevedo.

Glede og skepsis

Utenriksminister Børge Brende sier resultatet er svært gledelig etter mange års stillstand.

– Dette er godt nytt for den globale innsatsen for å redusere verdens fattigdom og vil gi sårt tiltrengt stimulans til verdensøkonomien, sier utenriksminister Brende.

Andre er mer skeptiske og stiller spørsmål ved avtalen det ble oppnådd enighet om på Bali.

– Vedtaket vil av mange regjeringer og i mediene bli framstilt som en stor, viktig og positiv begivenhet. Champagnekorkene vil sprette. Men til tross for positive elementer i vedtakene, er det ikke veldig mye å feire, sier Aksel Nærstad fra Utviklingsfondet og Handelskampanjen.

Landbrukssubsidier

India ble lenge regnet som den største bremseklossen i forhandlingene, men sluttet opp om avtaleutkastet fredag.

Striden med India dreide seg i første rekke om regler for subsidiering av landbruket.

India har møtt økende sultproblemer med subsidiering av mat til egen befolkning og ønsket WTOs velsignelse for dette.

– Uakseptabelt

En rekke utviklingsland sluttet seg til India, mens USA og EU strittet imot og krevde et tidsbegrenset unntak. Som et kompromiss er man enige om å forhandle fram et nytt regelverk om landbrukssubsidier i løpet av fire år.

Nærstad er skeptisk og syns ikke kompromisset gir skikkelig beskyttelse av tiltak for matsikkerhet i utviklingsland.

– Retten til mat er en grunnleggende rettighet og det er fullstendig uakseptabelt at WTO skal forhindre land å sikre mat til sin egen befolkning, sier Nærstad.

Være eller ikke være

Handelsavtalen som nå er inngått, er den første globale avtalen WTO-landene har klart å komme fram til enighet om siden organisasjonen ble grunnlagt i 1995.

Forhandlingene har vært lange og vanskelige, og mange har sett på prosessen som et være eller ikke være for WTO som organisasjon.

Organisasjonen fikk nesten banesår under den såkalte Doha-runden, som ble satt i gang i 2001, uten noensinne å føre fram.

Avtaleteksten som nå er på plass, er langt mindre omfattende enn avtaleverket som lå på bordet i Doha.

Vage formuleringer

Nærstad mener at det er de rike industrilandene som har størst grunn til å juble over avtalen, som ifølge ham er preget av vage oppfordringer.

– På ett område ble det imidlertid fattet veldig konkrete og bindende vedtak. Det var på et område som først og fremst de rike landene har presset på for å få vedtatt; bedre tilrettelegging for handel, konstaterer han.

– Mange mener de nye reglene som ble vedtatt vil føre til avindustrialisering og ressurstapping fra de fattigste landene, sier Nærstad.

 

NHO: WTO-avtalen er viktig for Norge

Enigheten om en ny global handelsavtale er viktig for små land som Norge, mener NHOs Petter Haas Brubakk.

Gunnhild H. Bjerve

Han sier land som Norge er tjent med slike brede og omfattende avtaler mellom mange land som den man kom fram til på Verdens handelsorganisasjons (WTO) møte på Bali lørdag.

– Små land med mye utenlandshandel blir veldig fort statister på sidelinjen når de store blokkene forhandler, sier Brubakk til NTB.

Overraskelse

Som flere andre ble Brubakk positivt overrasket da WTO-avtalen ble kjent lørdag. Forhandlingene om å redusere handelshindringer har stått i stampe i over ti år.

– Dette er en avtale som først og fremst handler om å gjøre handel over grensene enklere, raskere og billigere. Det er viktig for mange norske bedrifter som opererer i markeder rundt omkring i verden, sier Brubakk.

Han tror blant annet norsk fiskeeksport vil bli enklere med denne avtalen.

Både rike og fattige land sier seg fornøyd med avtalen som man kom fram til på Bali, selv om den er mye mer begrenset enn det som lå på bordet da man begynte arbeidet i Doha i 2001.

EUs handelskommissær Karel De Gucht sier Bali-avtalen betyr at WTO ikke lenger er irrelevant. (NTB)