Geeta Rao Gupta er visedirektør i UNICEF. FOTO: AFP/NTB SCANPIX

En tredel av alle barn er ikke registrert

UTEN ATTEST: En tredel av alle barn i verden mangler fødselsattest fordi fødselen deres aldri ble registrert.

Det vil si at 230 millioner småbarn under fem år vil få problemer med å bevise hvem de er når de etter hvert trenger å kontakte offentlige myndigheter for utdanning, helsetjenester og sosialhjelp.

Det er FNs barnefond UNICEF som kommer med opplysningene i en ny rapport.

Ifølge Geeta Rao Gupta, som er visedirektør i UNICEF, blir barna ikke registrert fordi noen land ikke krever det, eller fordi mødrene ikke er klar over behovet. I andre tilfeller har familier ikke råd til avgiften for å registrere barnet.

– Det betyr at barnet juridisk sett ikke eksisterer. Uten en fødselsattest vil barnet utelukkes fra offentlige tjenester og blir mer utsatt for å bli utbyttet, sier Gupta.

Manglende registrering av alle barn fører også til at myndigheter ikke bevilger nok penger til utdanning, noe som gjør at barna blir mer utsatt for å bli gift som barn, bli utbyttet i arbeid eller bli rekruttert som barnesoldater.

De fleste barn som ikke er registrert, bor i utviklingsland. I Sør-Asia er 61 prosent av barna (103 millioner) ikke registrert, mens i Afrika sør for Sahara er tallet 56 prosent (85 millioner).

Landene med lavest registrering av barn er blant annet Somalia, Liberia og Etiopia, der mindre enn 10 prosent av barna har fødselsattester.

30 prosent av alle barn som ikke er registrert i verden, bor i India, enda så mye som 40 prosent av alle barnefødslene blir registrert i landet.