Dommer sier Trump må opplyse om egne regnskaper

En føderal dommer har bestemt at president Donald Trump ikke kan nekte å gi opplysninger om egne regnskaper til Kongressen.

Avgjørelsen er et resultat av at Kongressen i sin tid forsøkte å få innsyn i Trumps regnskaper fra tiden før han ble president. For å unngå dette, saksøkte presidenten selv og hans private selskap Representantenes hus. Stevningen fra komitéleder Elijah Cummings gikk mot en regnskapsfører for Trump Organization med krav om innsyn i Trumps finanser flere år tilbake.

Den føderale dommeren Amit Mehta, som i sin tid ble utnevnt av president Barack Obama, mener nå at ønsket ikke var urimelig og konkluderer med at Trump ikke kan blokkere stevningen.

I sin beslutning støtter Mehta Kongress-komiteens antakelse i at de etterspurte dokumentene blant annet vil kunne hjelpe lovgivere i arbeidet med å styrke etikken og fullføre lovarbeid.

– Komiteens grunner for å be om innsyn i regnskapene er lovmessig gyldige, slår dommeren fast.

Han ville ikke ta stilling til om komiteens framstøt om innsyn i dokumentene var politisk motivert.