Dette er NATO-landene enige om

Det transatlantiske båndet er ubrytelig, erklærer stats- og regjeringssjefene i NATO.

På onsdagens toppmøte ved NATOs hovedkvarter vedtok stats- og regjeringssjefene to slutterklæringer, et 23 sider langt kommuniké og en kortere erklæring om samarbeid på tvers av Atlanteren.

Der fastslår NATO-lederne at forsvarsalliansen garanterer for sikkerheten til alle som bor i NATOs medlemsland, og at båndet mellom Europa og Nord-Amerika er «varig og ubrytelig».

Her er noen av de viktigste vedtakene som ligger i erklæringene:

* NATO-landene bekrefter at de står ved vedtaket fra 2014 om at alle allierte skal stoppe kuttene i forsvarsbudsjettene og ta sikte på å bevege seg mot en pengebruk på 2 prosent av bruttonasjonalproduktet (BNP) innen 2024. Medlemslandene skal levere «troverdige nasjonale planer» på årlig basis for å vise hva de gjør for å nå målet.

* NATO varsler at avskrekkingen og det kollektive forsvaret skal styrkes, blant annet gjennom nye tiltak for å øke reaksjonsevnen til alliansens militære styrker.

* NATO skal opprette to nye kommandoer, styrke cyberforsvaret og øke evnen til å møte hybride trusler.

* NATO skal etablere et treningsoppdrag i Irak, øke bistanden til afghanske sikkerhetsstyrker og videreutvikle samarbeidet med EU og partnerland i øst og i sør.

* NATO inviterer til medlemskapsforhandlinger med Makedonia så snart navnestriden med Hellas er endelig løst.

* De allierte erklærer også at NATO ikke utgjør noen trussel mot noe land. Alle tiltak er defensive, fastslås det.

Kilde: NATO

(NTB)