Malala Yousafzai er tildelt Nobels Fredspris for 2015. FOTO: AFP/NTB SCANPIX

Delt fredspris

NOBELS FREDSPRIS: Pakistanske Malala Yousafzai (17) og indiske Kailash Satyarthi (60) får Nobels fredspris for 2014 for sin kamp mot undertrykkelse og for barns rett til utdanning. Les om reaksjonene her.

Prisen deles likt mellom de to, som har vært aktive i kampen for barn og unges rettigheter.

– Nobelkomiteen ser et viktig poeng i at en hindu og en muslim, en inder og en pakistaner, møtes i en felles kamp for utdanning og mot ekstremisme, sa Jagland da han leste opp Nobelkomiteens begrunnelse fredag formiddag.

I Gandhis tradisjon

Malala Yousafzai var allerede i fjor blant de heteste favorittene til å vinne prisen. Tross sin ugne alder har hun i flere år kjempet for jenters rett til utdannelse, påpeker Nobelkomiteen.

Jagland avviser at Malala Yousafzai var for ung til å kunne motta prisen alene.

– Her gir vi prisen til den unge med så klar stemme og den litt eldre som har arbeidet mot barnearbeid i årevis, sier han.

Med stort personlig mot har Kailash Satyarthi, i tradisjonen fra Gandhi, ledet ulike former for fredelige protestaksjoner for å rette søkelyset mot grov utnyttelse av barn for økonomisk gevinst, påpeker Nobelkomiteen.

– Han har også bidratt til utviklingen av sentrale internasjonale konvensjoner om barns rettigheter, leste Nobelkomiteens leder Thorbjørn Jagland fra begrunnelsen.

Malala hylles

Malala Yousafzai blir tidenes yngste fredsprisvinner, men hun var allerede i fjor blant de heteste favorittene til å vinne prisen. Hun er blitt en ledende stemme for jenters rett til utdannelse.

– Hun har ved sitt eksempel vist at også barn og unge kan bidra til å bedre sin egen situasjon. Hun har gjort dette under de mest farefulle omstendigheter. Gjennom sin heltemodige kamp er hun blitt en ledende stemme for jenters rett til utdannelse, heter det i begrunnelsen fra Den Norske Nobelkomité.

Jagland peker på at i verdens fattige land er 60 prosent av befolkningen i dag under 25 år.

– Det er en forutsetning for en fredelig utvikling globalt at barns og unges rettigheter respekteres. Særlig i konfliktområder bidrar overgrep mot barn til at konflikter føres videre gjennom generasjoner.

God mottakelse

Nobelkomiteens valg ble umiddelbart godt mottatt. Amnesty beskriver beslutningen som populær.

– Velfortjent, uangripelig, men en upolitisk pris, sier generalsekretær Jon Peder Egenæs.

Han synes det var et godt valg å dele prisen mellom indiske Kailash Satyarthi Yousafzai og pakistanske Malala Yousafzai.

– En inder og en pakistaner, en hindu og en muslim. Det er en veldig god pris, sier Egenæs til NTB.

Ungjenta Malala Yousafzai var en av favorittene, men mange har spurt seg om hun ikke er for ung med sine 17 år. Egenæs synes ikke det.

– Hennes unge alder diskvalifiserer ikke. Man må få prisen for det man har gjort, om det er lenge eller kort. Hun har brukt det forferdelige som skjedde henne til å stå opp for barns rettigheter, og særlig jenters rettigheter, over hele verden, sier han. (NTB)

 

Lundestad: – Prisen er mer kontroversiell enn man tror

Årets nobelpris er mer kontroversiell enn mange tror, mener Nobelinstituttets sekretær Geir Lundestad.

– Prisen er ikke uten brodd. Den er et forsøk på å rette søkelyset mot noen grunnleggende forhold i verden, sier Lundestad til NTB.

Han tror prisen vil bli godt mottatt av mange, men langt fra alle.

– Mange vil nok være skeptiske, og prisen vil være kontroversiell i en del miljøer. I mange land er barnearbeid fortsatt svært vanlig, påpeker han.

At prisen både gis til en muslim og en hindu, som også representerer Pakistan og India, gjør den ekstra meningsfull, sier han. (NTB)

 

– Prisen kan dempe konflikten mellom to land

Forskningsdirektør Arne Strand ved Chr. Michelsens institutt sier årets fredspris kan gi grunnlag for å bedre forholdet mellom Pakistan og India.

Trygve Bergsland

Strand mener resultatet av å dele fredsprisen mellom pakistanske Malala Yousafzai og indiske Kailash Satyarthi kan bidra til at de to landene kan jobbe mot et felles mål

Nye muligheter

– Dette er to land som i lang tid har vært i konflikt med hverandre, spesielt knyttet til krigslignende tilstander i grenseområdet Kashmir, sier han.

De to fredsprisvinnerne har begge jobbet med å bedre forholdene for barn og bedre utdanningsmulighetene.

– På dette området er det ingen konflikt mellom de to landene, som begge har økonomiske og politiske muligheter til å gjøre noe på dette viktige området, sier Strand til NTB.

Utfordringer

Han ser samtidig noen mulige utfordringer, spesielt ved tildelingen til Malala Yousafzai.

– Mange ser på Malala som en vestlig agent. Hun bor i England, og det er stor skepsis til hennes arbeid i enkelte pakistanske miljøer. Samtidig er det en rekke lokale organisasjoner som jobber for de samme verdiene Malala kjemper for. Hun er ikke alene i dette arbeidet, og jeg tror denne fredsprisen åpner mange muligheter for barn og ungdom både i Pakistan og i India, sier Strand. (NTB)

 

Stolte på Pakistans ambassade

Pakistans ambassadør til Norge, Abdul Hamid, mener nobeltildelingen til Malala vil bety mye for jenters mulighet til skolegang i Pakistan.

– Vi er veldig stolte og jeg mener Malala virkelig fortjente prisen, sier ambassadør Abdul Hamid til NTB.

– Hun har jobbet hardt og virkelig promotert jenters rett til utdanning, hun har kjempet mot alle odds og endt opp med å bli anerkjent og verdsatt over hele verden, sier han.

Hamid mener tildelingen vil være viktig i arbeidet for å sikre jenters rett til utdanning i Pakistan.

– Det vil sende en klar beskjed om viktigheten av dette, og det vil gi støtte til alle som kjemper for barns og kvinners rettigheter, mener Hamid.

Malala har ikke vært i Pakistan siden hun ble skutt i hodet og forsøkt drept for to år siden. Hamid håper hun vil returnere til Pakistan, og mener at sikkerheten hennes vil være ivaretatt.

– Der vil hun bli godt mottatt og ønsket velkommen, sier han. (NTB)

 

Stor glede på den indiske ambassaden

Nobeltildelingen til Kailash Satyarthi er en stor ære, ikke bare for India, men for alle barn i verden, sier Indias ambassadør til Norge, Norman Browne.

– Satyarthi har i en årrekke kjempet for barns rettigheter, og jeg er så glad for at arbeidet hans nå er anerkjent av Nobelkomiteen, sier Browne.

– Prisen er også en anerkjennelse av alle barn, av deres liv, rettigheter, frihet og rett til et verdig liv, sier Browne til NTB.

Ambassadøren sier det er stor glede på ambassaden i Oslo fredag, men at feiringen skal utsettes til søndag når Indias president Pranab Mukherjee kommer til Norge. Det er første gang en indisk president besøker Norge.

– Det er et nydelig sammentreff at presidentens besøk kommer akkurat samtidig med denne tildelingen, sier Browne.

Hun synes også det er et godt valg at prisen deles med pakistanske Malala Yousafzai.

– Det er et godt valg for subkontinentet, fordi vi har tilsvarende problemer når det gjelder barns rettigheter. Malala har gått i front i kampen for barn som blir nektet tilgang til utdanning, sier han. (NTB)

 

Røde Kors: Viktige og modige stemmer er blitt hørt

– Kombinasjonen av en ung og uredd stemme som står opp for unges rettighet til å få utdannelse, og en lang og uredd kamp mot barnearbeid gjør at Nobelkomiteen i år gir en viktig anerkjennelse til stemmer som ikke så ofte blir hørt, sier president i Røde Kors, Sven Mollekleiv.

Han sier kampen for å utgjøre en forskjell for barn og unges oppvekst i verden er en viktig kamp som må utkjempes hver eneste dag.

– Menneskerettigheter og utdanning må inn i alt utviklingsarbeid. Jeg var selv så heldig å få snakke med og bli kjent med Malala da hun besøkte oss i vår, og hun er en inspirerende og modig ung jente. Hun klarer å fokusere på viktigheten av utdanning – særlig for jenter på en måte vi ikke har sett tidligere, fortsetter han.

Han sier at i en verden preget av uroligheter er det viktig å lytte til Malala når hun sier at «den beste måten å bekjempe terrorisme er med stemmen din». (NTB)

 

Kirkens Nødhjelp: – Malala et forbilde

Som et forbilde for oss alle er Malala en til de grader verdig prisvinner, mener Kirkens Nødhjelp.

– Malala Yousafzai har vist en hel verden hva en ung jentes stemme kan bety i kampen for utdanning og rettigheter, og mot destruktive patriarkalske krefter og terror, sier Anne Marie Helland, generalsekretær i Kirkens Nødhjelp.

Hun viser til at kvinner og jenters rettigheter er under angrep flere steder i verden.

– Tross et utall av internasjonale konvensjoner og resolusjoner er vi fortsatt milevis unna global likestilling. I et land der utdanning og andre grunnleggende rettigheter for jenter og kvinner stadig utfordres, har en ung jente vist at det nytter å si ifra. Med bokstavelig talt livet som innsats, har hun vist seg som en uredd og heltemodig forkjemper for jenter og unge kvinners rett til samfunnsdeltakelse, sier Helland. (NTB)

 

Stoltenberg: – Malala formidler stor styrke

– Malala er et fantastisk menneske. Hun gjør et veldig sterkt inntrykk på alle hun møter, sier NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg.

Han omtaler årets fredsprisvinner Malala Yousafzai som «en ung jente som sto opp mot vold, som sto opp mot Taliban».

– Hun gjør et fantastisk inntrykk, for den unge jenta formidler så mye styrke, så mye kraft, sier Stoltenberg, som selv møtte Malala da hun talte under FNs hovedforsamling i New York i fjor.

Malala (17) deler prisen med indiske Kailash Satyarthi (60), som jobber mot barnearbeid og menneskehandel.

– Det at de to nå får fredsprisen er en stor anerkjennelse av barns rettigheter og kampen for barns utdanning, ikke minst for unge jenter. Det er veldig fint, sier Stoltenberg til NTB.

På spørsmål om hvordan utdanning er knyttet til fred, svarer NATO-sjefen at «alt henger sammen med alt».

– Vi vet at undertrykking, vi vet at manglende evne til å lese og skrive, det er kanskje ett av de viktigste hindrene mot økonomisk fremgang. Fattigdom og nød er ofte kilden til krig og usikkerhet, så det å bidra til at unge jenter, barn får utdanning, det bidrar også til en sosial utvikling som bidrar til å trygge freden, sier Jens Stoltenberg. (NTB)

 

Heffermehl: Nobelkomiteen bommer igjen

Selv om Malala er en modig og imponerende person, og selv om barnearbeid er et fryktelig problem, har Nobelkomiteen bommet igjen, mener Fredrik Heffermehl.

«Nobelkomiteen står igjen for en falsk lojalitet til Nobel og skjuler planen for verdensfred som Nobel ønsket å støtte», skriver han.

Han sier at dersom Nobelkomiteen hadde villet være lojal mot Nobel, hadde den understreket at Malala ofte har tatt til motmæle mot våpen og det militære og vist hvordan vanlige mennesker lider under militarisme.

Heffermehl peker på at Malala advarte president Barack Obama mot dronekrigen og sa til ham at den bare styrker hatet og antall terrorister.

«Unge mennesker har en sunnere holdning til slikt enn voksne, sier han. (NTB)

 

NUPI: – En pris for fremtiden

Årets fredspris er viktig, men kanskje mer en rettighetspris enn en fredspris, mener NUPI-direktør Ulf Sverdrup.

Prisen til Kailash Satyarthi og pakistanske Malala Yousafzai er ukontroversiell, men vil bidra til å sette søkelyset på barns rettigheter. Det er en pris som tar for seg de lange linjer, heller enn å gå inn i en politisk konflikt, mener Sverdrup.

– Jeg merket meg komiteens begrunnelse, der de snakket mye om barns rettigheter og forbrødring, sier han.

Han tror Nobelkomiteen valgte å dele prisen mellom Satyarthi og Yousafzai for å gjøre det til en bredere tildeling. Om Malala Yousafzai hadde fått prisen alene, ville det vært én pris i rekken av mange for henne.

– Det er mulig at de har tenkt at det vil flytte tyngdepunktet i debatten, slik at det handler om barns rettigheter og ikke bare om jenters rett til utdannelse, sier Sverdrup. (NTB)

 

Sharif: – Malala er Pakistans stolthet

Pakistans statsminister Nawaz Sharif sender gratulasjoner til fredsprisvinner Malala Yousafzai og sier at landet er stolt av henne.

– Hun har gjort sine landsmenn stolte. Hennes prestasjoner er uten sidestykke. Gutter og jenter i verden bør følge hennes eksempel. Malala er Pakistans stolthet, sier han i en uttalelse.

Malala deler prisen med indiske Kailash Satyarthi, som kjemper mot barnearbeid og menneskehandel.

Indiske og pakistanske medier har noe ulike reaksjoner på tildelingen.

«Historisk dag når en inder og en pakistaner deler fredsprisen», skriver Times of India.

I pakistanske Express Tribune får nyheten følge av en artikkel om det langvarige fiendeskapet mellom India og Pakistan.

«India fører en småskalakrig mot Pakistan», heter det i tittelen.

Avisen har også offentliggjort en artikkel med tittelen «Malala – et idol for verden, utstøtt hjemme». (NTB)

 

– En pris som løfter opp nye generasjoner

Gro Lindstad, leder i Fokus – forum for Kvinner og Utviklingsspørsmål, hyller årets fredspristildeling. En pris som fra ulike vinkler løfter unges rettigheter, sier hun.

– Dette virker som et veldig godt valg. Man har valgt å løfte opp nye generasjoner og deres rettigheter ved denne prisen, sier Lindstad til NTB.

Lindstad sier prisen til Malala Yousafzai er overraskende, men utrolig gledelig.

– Det er overraskende fordi hun er så ung, og fordi hun selv har sagt hun har gjort for lite for å fortjene den. Det er gledelig fordi hun er en unik ung kvinne som har våget, på tross av drapstrusler og etter hvert forsøk på å drepe henne, å være den tydelig stemmen, og hun har våget å fortsette å være denne tydelige stemmen etter drapsforsøket. Hun har betydelig gjennomslagskraft og hun er en tydelig stemme på vegne av unge jenters rett til utdanning som vi sårt trenger, sier Lindstad.

Lindstad mener det er et klokt at prisen deles med den indiske menneskerettighetsforkjemperen Kailash Satyarthi, som jobber spesielt mot barnearbeid.

– De har valgt å gi en pris som gir to ulike vinkler på unges rettigheter, sier hun. (NTB)

 

Harpviken: – En lite kontroversiell pris

– En strålende pris, som vil bli ønsket velkommen globalt, sier direktør Kristian Berg Harpviken ved fredsforskningsinstituttet PRIO.

Malala Yousafzai og Kailash Satyarthi får fredsprisen for sin kamp mot undertrykkelse av barn og ungdom og for alle barns rett til utdannelse.

– Malala var jo ikke veldig overraskende. Hun har jo har vært en seriøs kandidat tidligere, men Satyarthis navn har jeg ikke sett i spekulasjonene, sier Harpviken.

Han mener at prisen er lite kontroversiell på global basis, men at tildelingen til Malala vil være omstridt internt i Pakistan.

– Malala er kontroversiell i hjemlandet. Der er det mange som ser henne som en vestlig agent og konspirasjonsteoriene er mange, sier Harpviken. (NTB)

 

Plan Norge: En fantastisk nyhet

At 17 år gamle Malala Yousafzai vinner Nobels fredspris er en fantastisk nyhet for jenters rett til utdanning, mener generalsekretær i Plan Norge, Olaf Thommessen.

– Det er en anerkjennelse for hennes modige kamp for å holde jenter på skolebenken. Malala er en stor inspirasjon for millioner av jenter som hver dag kjemper mot barneekteskap og for retten til utdanning, sier han.

Han peker på at Nobels fredspris er den største anerkjennelsen verden kan gi en menneskerettighetsforkjemper.

– Oppi dette har vi som verdenssamfunn et ansvar for å huske på at hun fortsatt er et barn. Vi må hjelpe henne i kampen for jenters rettigheter, men også beskytte henne, legger han til. (NTB)

 

Støre: Kraftfull markering mot ekstremisme og vold

Fredsprisen til Kailash Satyarthi og Malala Yousafzay er en sterk støtte til barns fundamentale rettigheter til utdanning og en trygg oppvekst fri for vold, misbruk og tvangsarbeid, sier Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre.

Støre mener prisvinnerne er sterke, fredelige stemmer for barns rettigheter, og prisen er en kraftfull markering mot ekstremisme og vold.

– Respekt for barns rettigheter er et bidrag for fred. Dagens militære konflikter rammer i første rekke sivile, og barna er de aller mest sårbare, sier han. (NTB)

 

Venstre: – En tydelig pris for barns rettigheter

Malala Yousafzai og Kailash Satyarthi er svært verdige mottakere av Nobels fredspris, sier Venstre-leder Trine Skei Grande.

Deres modige innsats mot undertrykking av barn og unge, og deres kamp for utdanning for alle barn for fortjener verdens anerkjennelse, sier Grande.

– Det er svært positivt at Nobelkomiteen har valgt å løfte barns situasjon og utdanning som tema. Dette er helt klart i tråd med Nobels testamente, sier Venstre-lederen og viser til at kampen for barn og unges rettigheter og innsatsen mot undertrykkelse er en forutsetning for en fredelig utvikling. (NTB)

 

Solberg framhever skolegang mot ekstremisme

Statsminister Erna Solberg (H) roser Nobelkomiteen for å ha valgt gode fredsprisvinnere. Skole og utdanning er avgjørende i kampen mot konflikt og ekstremisme, mener hun.

– Prisvinnernes engasjement for å sikre barns rettigheter og skolegang har inspirert en hel verden, sier statsministeren.

Hun gratulerer fredsprisvinnerne og framhever Nobelkomiteens begrunnelse, hvor deres kamp mot undertrykkelse av barn og ungdom og for barns rett til utdannelse blir vektlagt. Det er en forutsetning for en fredelig utvikling globalt at barn og unges rettigheter respekteres.

– Skolegang er det viktigste vi kan gi våre barn. Utdanning hjelper barn ut av fattigdom og sikrer barns rettigheter. Dette er en forutsetning for fred og bærekraftig utvikling, sier statsministeren. (NTB)

 

SV: Prisvinnerne har vist enormt mot

Fredsprisen i år gjør noe nytt ved å løfte fram barna, mener SV-leder Audun Lysbakken.

Han er svært glad for tildelingen til Kailash Satyarthi og Malala Yousafzai.

– Dette kommer til å bidra til økt oppmerksomhet om barns rettigheter i verden. Det kan vel ikke finnens noe viktigere å bruke fredsprisen til, sier Lysbakken til NTB.

Han mener tildelingen er i tråd med Nobels testamente fordi det legger grunnlag for fred å sørge for at barn får rett til utdanning og at de ikke misbrukes i barnearbeid.

– De to har vist enormt mot. Jeg er sikker på at fredsprisen vil styrke dem og gjøre det lettere å fortsette arbeidet, sier han. (NTB)

 

Sp: – En fredspris som handler om fremtiden

Fredspristildelingen er ikke bare en pris til Kailash Satyarthi og Malala Yousafzai, det er en pris for alle verdens barn, mener Senterpartiets stortingsgruppe.

– Den handler om fremtiden og bærer bud om barn og unges mulighet til å løse framtidsutfordringer. Den er et sterkt signal i kampen mot barnearbeid og for retten til utdanning, sier parlamentarisk leder for Senterpartiet, Marit Arnstad.

Hun poengterer at selv om Satyarthi kommer litt i skyggen av Malalas livshistorie, har han gjort en fantastisk innsats si sin mangeårige kamp mot barnearbeid.

– Jeg gleder meg også over at en pakistansk muslim og indisk hindu får fredsprisen på samme dag. Alle som kjenner de religiøse og politiske spenningene på det indiske subkontinent, ser at også dette er en viktig symbolsk fasett ved dagens fredspris, sier Arnstad. (NTB)

 

KrF: En pris som belønner viktig arbeid

Årets fredspris understreker viktigheten av utdanning for alle, sier KrFs Kjell Inge Ropstad.

– Dette er en pris som belønner en som har arbeidet over lang tid og samtidig løfter opp en som ikke har holdt på lenge, men som har hatt en tøff stemme og risikert livet sitt, sier han til NTB.

Ropstad mener det er flott at unge Malala Yousafzai var blant prisvinnerne.

– Du kan gjøre en veldig stor innsats som ung. Den tøffe røsten hun har vært, har vært viktig, sier han. (NTB)

 

Frp: – En fornuftig og god tildeling

Tildelingen av fredsprisen for i år vil rette økt oppmerksomhet mot barns rett til utdanning, mener Frps parlamentariske leder, Harald T. Nesvik.

– Dette er en fornuftig og god tildeling. Det de jobber for er viktig for å forhindre undertrykkelse, som barnearbeid og barns rett til utdanning, sier han.

– At Malala Yousafzai og Kailash Satyarthi tildeles Nobels fredspris vil sette økt fokus på disse problemene, og er godt innenfor Nobels testamente, fortsetter han. (NTB)

 

SIPRI: Prisen framhever både kjønn og region

Fredsprisen til Malala Yousafzai og Kailash Satyarthi setter søkelyset på flere temaer, ikke minst betydningen av kjønn i sikkerhetsspørsmål, sier direktør Ian Anthony ved det svenske fredsforskningsinstituttet SIPRI.

– Dette viser betydningen av kjønn og likestilling i sikkerhetssaker, og hvor viktig det er med engasjement på alle områder, inkludert kjønnsbalanse i forbindelse med sikkerhetsutfordringer, sier Anthony til NTB.

– Malala er jo blitt et symbol på viktigheten av kjønnsbalanse og likestilling i spørsmål som berører sikkerhet, sier han.

I tillegg peker han på at prisen går til et område av verden der det er store sikkerhetsproblemer. At prisen går til en pakistaner og en inder er en balanse mellom to land i evig strid med hverandre.

– Det er en risiko for at oppmerksomheten om den farlige situasjonen mellom Pakistan og India forsvinner i 2014 med så mye strid andre steder, sier han.

Han ser ikke at alderen til Malala skulle ha noe å si.

– Nobelprisen skal jo ikke være en pris for å være gammel, sier han. (NTB)