Deler ut 45 millioner bistandskroner

Norge og OECD inngår et samarbeid om skattebistand til utviklingsland.

Økte skatteinntekter og reformer i det internasjonale skattesystemet er avgjørende for at utviklingsland skal bekjempe fattigdom og finansiere sin egen utvikling. Derfor trapper vi opp innsatsen for skatterelatert bistand. Avtalen med OECDs skattesenter er et viktig ledd i denne opptrappingen, sier utviklingsminister Nikolai Astrup (H) i en pressemelding fra regjeringen. 

I perioden 2018 til 2021 skal Norge ebidra med 45 millioner kroner til OECDs arbeid for å etablere effektive skattesystemer og bekjempe skattekriminalitet. OECD har tidligere estimert at utviklingsland taper tre ganger så mye penger på skatteunndragelser som de mottar i bistand, mens organisasjonen Tax Justice Network har anslått at det er er snakk om at utviklingslandene taper det tidobbelte av hva de mottar i bistand. Store summer havner i skatteparadiser, hvor finansielt hemmelighold dominerer, og flere av disse skatteparadisene er rike OECD-land. 

Les også: – Afrika trenger våre bedrifter

Jeg er svært glad for dette samarbeidet med Norge, slik at vi kan trappe opp innsatsen med å bidra til modernisering og effektivisering av skattesystemer i utviklingsland, sier Pascal Saint-Amans, som leder OECDs skattesenter.

Bevisstheten om viktigheten av velfungerende skattesystemer er økende. Vi har forpliktet oss til å doble støtten til skatterelatert bistand fra 134 millioner kroner i 2015 til 268 millioner kroner i 2020. Skattedirektoratet, som vil samarbeide  med skatteadministrasjoner i utviklingsland, er en viktig partner i dette arbeidet. I tillegg samarbeider vi med Verdensbanken, Det internasjonale pengefondet, FN og med OECD, sier utviklingsministeren.